Lietuvos bankas
2010-09-22
Einamoji sąskaita. Patikslintais duomenimis, 2002 m. Lietuvos Respublikos mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) sudarė 2,67 mlrd. litų. 2002 m., palyginti su 2001 m., ESD padidėjo 375,6 mln. litų ir sudarė 5,3 procento BVP (2001 m. buvo 4,8 % BVP).
Patikslintais duomenimis, 2002 m. Lietuvos Respublikos mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) sudarė 2,67 mlrd. litų. 2002 m., palyginti su 2001 m., ESD padidėjo 375,6 mln. litų ir sudarė 5,3 procento BVP (2001 m. buvo 4,8 % BVP).

ESD bei ESD ir BVP santykis, proc.

 

ESD, mln. Lt

ESD ir BVP santykis, %

2001 m.

  

I ketv.

-546,29

-5,2

II ketv.

-485,66

-4,1

III ketv.

-7,27

-0,06

IV ketv.

-1 255,74

-10,0

2002 m.

  

I ketv.

-512,58

-4,6

II ketv.

-792,41

-6,2

III ketv.

-177,2

-1,3

IV ketv.

-1 188,4

-8,9

2002 m. ESD padidėjimui didžiausią įtaką turėjo padidėjęs neigiamas užsienio prekybos balansas ir sumažėjęs teigiamas einamųjų pervedimų balansas. ESD mažėjo dėl padidėjusio teigiamo paslaugų balanso ir sumažėjusio neigiamo pajamų balanso.

Einamosios sąskaitos balanso, jį sudarančių balansų pokyčiai ir šios sąskaitos pokytį nulėmę veiksniai

 

2001 m., mln. Lt

2002 m., mln. Lt

Pokytis, %

Veiksniai

ESD

-2 295,5

-2 670,6

16,4

16,4

Prekybos balansas

-4 432,2

-4 867,8

9,8

19,0

Paslaugų balansas

1 825,9

1 987,8

8,9

-7,1

Pajamų balansas

-718,8

-642,3

-10,6

-3,3

Einamųjų pervedimų balansas

1 030,1

851,8

-17,3

7,8

Kapitalo ir finansinės sąskaitų balanso, jį sudarančių balansų pokyčiai bei šių sąskaitų pokytį nulėmę veiksniai

 

2001 m., mln. Lt

2002 m., mln. Lt

Pokytis, %

Veiksniai

Kapitalo ir finansinės sąskaitų (su klaidomis ir praleidimais) balansas

2 295,0

2 670,6

16,4

16,4

Kapitalo sąskaitos balansas

5,5

203,8

3 605,5

8,6

Tiesioginės užsienio investicijos

1 754,9

2 604,5

48,4

37,0

Investicijų portfelis

1 057,0

39,9

-96,2

-44,3

Išvestinės finansinės priemonės

-5,3

-10,0

88,7

?0,2

Kitos investicijos

167,8

880,2

424,6

31,0

Oficialiosios tarptautinės atsargos

-1 300,1

-1 610,8

23,9

-13,5

Klaidos ir praleidimai

615,2

563,0

-8,5

-2,3

Užsienio prekyba

. Patikslintais Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, 2002 m., palyginti su 2001 m., Lietuvos prekių eksportas padidėjo 10,7 procento, o prekių importas 12,4 procento.

Paslaugos

. 2002 m., palyginti su 2001 m., paslaugų eksportas padidėjo 16,7 procento, o paslaugų importas 21,8 procento. 2002 m. bendras teigiamas paslaugų balansas sudarė 1,99 mlrd. litų (2001 m. - 1,83 mlrd. Lt). Kelionių ir transporto paslaugų eksporto padidėjimas sudarė daugiau kaip tris ketvirtadalius viso paslaugų eksporto prieaugio. Palyginti su visu paslaugų eksportu, transporto ir kelionių paslaugų eksportas atitinkamai sudarė 44,4 ir 34,6 procento.

Pajamos

. 2002 m. neigiamas pajamų balansas buvo 642,3 mln. litų, arba 76,5 mln. litų mažesnis negu 2001 m.

Einamieji pervedimai

. 2002 m. einamųjų pervedimų balansas buvo teigiamas ir sudarė 851,8 mln. litų (2001 m. - 1,03 mlrd. Lt). Teigiami einamieji pervedimai sumažėjo dėl visų gaunamų neatlygintinų pervedimų struktūros pokyčių.

Kapitalo ir finansinė sąskaitos.

2002 m. kapitalo ir finansinės sąskaitų balansas sudarė 2,11 mlrd. litų. Iš to skaičiaus kapitalo sąskaitos balansas sudarė 203,8 mln. litų, o finansinės sąskaitos balansas - 1,90 mlrd. litų. Palyginti su 2001 m., kapitalo ir finansinės sąskaitų balansas padidėjo 427,8 mln. litų. Šį pokytį labiausiai nulėmė padidėję tiesioginių užsienio investicijų ir kitų investicijų Lietuvoje srautai.

Investicijos užsienyje

. 2002 m. Lietuvos ūkio subjektų investicijos užsienyje sumažėjo 155,8 mln. litų.

Užsienio investicijos Lietuvoje.

2002 m. bendrų užsienio investicijų Lietuvoje srautas buvo 3,36 mlrd. litų. Palyginti su 2001 m., užsienio investicijų srautas sumažėjo 366,1 mln. litų. Bendras užsienio investicijų srautas sumažėjo dėl sumažėjusio investicijų portfelio srauto ir padidėjusio neigiamo užsienio paskolų srauto.

Tiesioginių

užsienio investicijų srautas Lietuvoje 2002 m. sudarė 2,67 mlrd. litų (iš to skaičiaus ketvirtąjį ketvirtį - 648 mln. Lt). Palyginti su 2001 m., šių investicijų srautas padidėjo 882,4 mln. litų, arba beveik 50 procentų. 2002 m. įplaukos už privatizuotus objektus, klasifikuojamos kaip tiesioginės užsienio investicijos, buvo 188,3 mln. litų, reinvesticijos - 256,1 mln. litų.

2002 m. gruodžio 31 d. sukauptos tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje sudarė 13,2 mlrd. litų (3,82 mlrd. eurų). Vienam šalies gyventojui vidutiniškai teko 3 807 litai (1 103 eurai) tiesioginių užsienio investicijų.

Investicijų portfelis

. 2002 m. investicijų portfelio grynosios įplaukos sudarė 517 mln. litų (2001 m. - 952,1 mln. Lt). Šių investicijų srautą lėmė nerezidentams išplatinta Vyriausybės euroobligacijų emisija, už kurią buvo gauta 1,25 mlrd. litų. 2002 m. trečiąjį ketvirtį, Vyriausybei išpirkus ankstesniais metais išplatintą euroobligacijų emisiją, investicijų portfelio srautas buvo neigiamas (681,8 mln. Lt).

Kitos užsienio investicijos.

Įsiskolinimas nerezidentams už prekes ir paslaugas 2002 m. padidėjo 495,7 mln. litų. Ketvirtąjį ketvirtį (padidėjus prekių importui) šis įsiskolinimas padidėjo 611,6 mln. litų. Nerezidentų indėlių srautas šalies komerciniuose bankuose per metus sudarė 36,2 mln. litų. Kaip ir praėjusiais metais, bendras užsienio paskolų srautas Lietuvoje buvo neigiamas (daugiau užsienio paskolų buvo grąžinta negu gauta) ir sudarė 288,8 mln. litų.

Oficialiosios tarptautinės atsargos

. 2002 m. oficialiųjų tarptautinių atsargų srautas buvo teigiamas (1,61 mlrd. Lt). Praėjusiais metais Lietuvos bankas iš šalies komercinių bankų nupirko 1,3 mlrd. litų bazinės valiutos daugiau, negu jos pardavė, o operacijos su centrinės valdžios institucijomis padidino oficialiąsias tarptautines atsargas tik 18,5 mln. litų.

2002 m. šalies mokėjimų balanse klaidos ir praleidimai sudarė 563 mln. litų (2001 m. - 615,2 mln. Lt).