Lietuvos bankas
2010-09-22
2003 m. balandžio mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 8 321,5 mln. litų (2 410,1 mln. eurų arba 2 643,2 mln. JAV dolerių). Per mėnesį jos sumažėjo 1 001,3 mln. litų arba 10,7 procento. Pagrindinė oficialiųjų tarptautinių atsargų mažėjimo priežastis buvo centrinės valdžios institucijų

2003 m. balandžio mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 8 321,5 mln. litų (2 410,1 mln. eurų arba 2 643,2 mln. JAV dolerių). Per mėnesį jos sumažėjo 1 001,3 mln. litų arba 10,7 procento.

Pagrindinė oficialiųjų tarptautinių atsargų mažėjimo priežastis buvo centrinės valdžios institucijų indėlių užsienio valiutomis sumažėjimas 1 164,3 mln. litų, dalis kurių buvo panaudota išperkant 1999 m. išplatintą 250 mln. eurų euroobligacijų emisiją. Atsargas taip pat mažino tai, kad Lietuvos bankas pardavė komerciniams bankams užsienio valiutos už 179,5 mln. litų daugiau, nei nupirko bei JAV dolerio kurso kritimas lito atžvilgiu. Oficialiąsias tarptautines atsargas 111,8 mln. litų didino Lietuvos banko sudaryti atpirkimo sandoriai su nerezidentais bei Lietuvos banko gautos grynosios pajamos i? investicijų užsienio valiutomis.

(Mln. Lt, jei nenurodyta kitaip; laikotarpio pabaigoje)
 Oficialiosios tarptautinės atsargos
I?š visoPiniginis auksas2Specialiosios
skolinimosi
teisės

Atsargų
pozicija
TVF

Konvertuojamosios valiutosKitos
pretenzijos
mln.
USD 
mln.
EUR1 
mln.
LTL 
mln.
LTL 
Trojos
uncijomis
(mln.)

I?š visoGrynieji pinigai ir indėliaiVertybiniai
popieriai
Išvestinės
finansinės
priemonės

I?š visoCentrinėse
pinigų
institucijose
ir TAB


Bankuose
2003 032 887,52 700,19 322,8201,60,18613,30,19 107,81 476,7191,61 285,17 631,1--
2003 042 643,22 410,18 321,5197,00,1861,20,18 123,21 231,5198,41 033,06 891,7--
2003 04 - 03
Pokytis:mln. Lt-244,2-290,0-1 001,3-4,6--12,10,0-984,6-245,26,8-252,1-739,3--
procentais-8,5-10,7-10,7-2,3--90,7-1,4-10,8-16,63,60,8 k-9,7--

Pastabos:

1. XEU iki 1998 gruodžio 31 d.
2. Nuo 2001 m. gruodžio auksas yra įkainojamas kartą per mėnesį paskutinę darbo dieną užfiksuotos Londono aukso kainos verte. Anksčiau auksas buvo įkainojamas kartą per metus paskutinę darbo dieną mažiausios tų metų užfiksuotos Londono aukso kainos verte, jeigu ta vertė buvo mažesnė už apskaitos vertę.