Lietuvos bankas
2010-09-22
Šiandien Lietuvos banke vyksta komercinių bankų ir Lietuvos banko atstovų susitikimas dėl pasiruošimo Bazelio bankų priežiūros komiteto parengtos Naujos kapitalo sutarties (Bazelis II) projekto įgyvendinimo. Naujoje kapitalo sutartyje, kuri pakeis šiuo metu

Šiandien Lietuvos banke vyksta komercinių bankų ir Lietuvos banko atstovų susitikimas dėl pasiruošimo Bazelio bankų priežiūros komiteto parengtos Naujos kapitalo sutarties (Bazelis II) projekto įgyvendinimo. Naujoje kapitalo sutartyje, kuri pakeis šiuo metu galiojančią 1988 m. Kapitalo sutartį, taikomi nauji bankų rizikos vertinimo principai, lankstesni ir imlesni rizikai kapitalo pakankamumo skaičiavimo metodai.

Susitikime aptariami Naujos kapitalo sutarties diegimo Lietuvos bankų sektoriuje klausimai ir pasiruošimo darbai, dalinamasi patirtimi kaip Naujos kapitalo sutarties įgyvendinimui ruošiasi užsienio šalių bankai, kurių kapitalas dominuoja Lietuvos bankuose.

Įgyvendinus Naujos kapitalo sutarties nuostatas keisis daugelio pasaulio šalių bankų kapitalo pakankamumo skaičiavimo praktika. Naujoje kapitalo sutartyje pateikta visiškai nauja, orientuota į rizikos įvertinimo reikalavimų stiprinimą, skaičiuojant kapitalo pakankamumo normatyvą, koncepcija.

Viena iš esminių Naujos kapitalo sutarties naujovių yra ta, kad bankai, skaičiuodami kapitalo pakankamumą, turėtų atsižvelgti ne tik į kredito ir rinkos rizikas, bet ir į operacinę riziką, susijusią su banko galimais nuostoliais dėl netinkamų ar neįgyvendintų vidaus procesų, darbuotojų ir sistemų veiklos netikslumų ar dėl išorės įvykių įtakos.

Dokumente pateikti keli rizikos vertinimo metodai, iš kurių ypatingas dėmesys skiriamas bankų vidinės rizikos vertinimui. Atsižvelgiant į atskiro banko veiklos aspektus, bankai galės pasirinkti individualius rizikos vertinimo metodus. Šiuo atveju priežiūros institucijos uždavinys būtų įvertinti šių metodų tikslingumą ir adekvatumą.

Naujos kapitalo sutarties projektą Bazelio bankų priežiūros komitetas parengė 1999 m. Nuo to laiko jis buvo tobulinamas atsižvelgiant į šalių pastabas. Kadangi Naujos kapitalo sutarties parengimas ir jos įgyvendinimas yra sudėtingas visų suinteresuotų šalių iškeltų problemų derinimo procesas, šio dokumento įsigaliojimas numatytas 2006 m. pabaigoje.