Lietuvos bankas
2010-09-22
Veikiančių šalies komercinių bankų aktyvai, bankų pateiktų 2003 m. balandžio 1 d. finansinių ataskaitų duomenimis, sudarė 17 mlrd. Lt ir per pirmąjį šių metų ketvirtį sumažėjo 223 mln. Lt arba 1,3 proc. Klientams suteiktos paskolos, kurių suma siekė 8,2 mlrd. Lt ir, lyginant su šių metų sausio 1 d.

Veikiančių šalies komercinių bankų aktyvai, bankų pateiktų 2003 m. balandžio 1 d. finansinių ataskaitų duomenimis, sudarė 17 mlrd. Lt ir per pirmąjį šių metų ketvirtį sumažėjo 223 mln. Lt arba 1,3 proc.

Klientams suteiktos paskolos, kurių suma siekė 8,2 mlrd. Lt ir, lyginant su šių metų sausio 1 d., išaugo 315 mln. Lt arba 4 proc. Pažymėtina, kad toliau gerėjo bankų paskolų portfelio kokybės rodikliai.

Šalies bankuose laikomų indėlių suma 2003 m. balandžio 1 d. sudarė 11,5 mlrd. Lt ir per ketvirtį sumažėjo 153 mln. Lt arba 1,3 proc., iš jų gyventojų indėliai sudarė 6,8 mlrd. Lt ir per ketvirtį sumažėjo 110 mln. Lt arba 1,6 proc.

Lyginant su 2002 m. pirmuoju ketvirčiu, trijų didžiausių bankų valdoma turto rinkos dalis sumažėjo nuo 76 proc. iki 73 proc., o jų dalį rinkoje užėmė mažesnieji bankai bei užsienio bankų skyriai.

2003 m. balandžio 1 d. bankų pateiktų ataskaitų duomenimis, bankų sistemos kapitalo pakankamumo rodiklis sudarė 14,65 proc. ir viršijo Lietuvos banko nustatytą minimalų 10 proc. kapitalo reikalavimą, likvidumo normatyvas atitinkamai sudarė 39,9 proc. ir taip pat viršijo Lietuvos banko nustatytą 30 proc. minimumą.

2003 m. pirmąjį ketvirtį visi šalies komerciniai bankai ir užsienio bankų skyriai veikiantys Lietuvoje vykdė visus nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus.

Akcininkų nuosavybė per 2003 m. pirmąjį ketvirtį išaugo 57,4 mln. Lt arba 3,3 proc. ir 2003 m. balandžio 1 d. siekė 1,8 mlrd. Lt. Tam didžiausios įtakos turėjo bankų per ketvirtį uždirbtas 59,1 mln. Lt pelnas. Per šių laikotarpį nei vienas šalies bankas neįregistravo akcinio kapitalo padidinimo, tačiau trijų šalies bankų akcininkai priėmė sprendimus didinti akcinį kapitalą.

Veikiančių bankų veiklos rezultatai

Einamųjų metų pelnas (mln. Lt)

 

Bankas

2002 m. I ketvirtis

2003 m. I ketvirtis

1.

AB Lietuvos žemės ūkio bankas

0,3

8,8

2.

AB Ūkio bankas

0,3

1,0

3.

AB Vilniaus bankas

23,5

26,0

4.

AB Šiaulių bankas

0,3

1,3

5.

AB bankas ,,Snoras"

3,0

2,4

6.

UAB Medicinos bankas

0,5

0,4

7.

AB PAREX BANKAS

-0,1

2,9

8.

AB bankas ,,Hansa-LTB"

8,5

18,7

9.

AB VB būsto kreditų ir obligacijų bankas

-

0,3

10.

UAB Sampo bankas

-1,8

-0,6

 

IŠ VISO bankai:

34,4

61,0

11.

Lenkijos Respublikos AB Kredyt Bank S.A. Vilniaus skyrius

-0,3

-1,4

12.

VFR banko Norddeutsche Landesbank Girozentrale Vilniaus skyrius

-0,6

0,2

13.

VFR banko VEREINS-UND WESTBANK AG Vilniaus skyrius

-0,6

-0,1

14.

Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius

-0,6

-0,5

IŠ VISO užsienio bankų skyriai

-2,1

-1,9

IŠ VISO:

32,3

59,1

Išsami kredito įstaigų veiklos 2003 m. I ketvirtį apžvalga pateikiama Lietuvos banko interneto svetainėje http://www.lb.lt/lt/istaigos/veikla2003IQ.htm