Lietuvos bankas
2010-09-22
2003 m. kovo mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 14,8 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 330,7 mln. litų, arba 2,3 procento, o per metus padidėjo 2,0 mlrd. litų arba 15,6 procento.Pinigai apyvartoje kovo mėnesį padidėjo 13,2 mln. litų, indėliai iki pareikalavimo litais padidėjo 197,7 mln. litų

2003 m. kovo mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 14,8 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 330,7 mln. litų, arba 2,3 procento, o per metus padidėjo 2,0 mlrd. litų arba 15,6 procento.

Pinigai apyvartoje kovo mėnesį padidėjo 13,2 mln. litų, indėliai iki pareikalavimo litais padidėjo 197,7 mln. litų, iš jų nefinansinių valstybinių įmonių, nefinansinių privačių įmonių ir nebankinių finansinių institucijų atitinkamai padidėjo 56,4, 131,2 ir 40,3 mln. litų, o vietinių valdymo organų sumažėjo 37,7 mln. litų.

Terminuotieji ir taupomieji indėliai litais padidėjo 65,2 mln. litų, iš jų nefinansinių privačių įmonių, fizinių asmenų ir nepelno organizacijų atitinkamai padidėjo 44,9, 29,4 ir 14,2 mln. litų, o nefinansinių valstybinių įmonių ir nebankinių finansinių institucijų atitinkamai sumažėjo 12,5 ir 11,4 mln. litų. Indėliai užsienio valiutomis padidėjo 54,6 mln. litų, iš jų fizinių asmenų padidėjo 43,1 mln. litų.

Grynasis užsienio turtas kovo mėn. padidėjo 1 444,1 mln. litų, iš jo užsienio turtas padidėjo 1 069,5 mln. litų, o įsipareigojimai užsieniui sumažėjo 374,6 mln. litų.

Vidaus kreditas sumažėjo 1 129,8 mln. litų, iš jo grynosios pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems socialinio ir sveikatos draudimo fondams sumažėjo 1 305,6 mln. litų, o pretenzijos privačiam sektoriui ir nebankinėms finansinėms institucijoms padidėjo atitinkamai 126,0 ir 29,9 mln. litų.

Pagrindinė grynojo užsienio turto didėjimo bei grynųjų pretenzijų centrinei vyriausybei ir privalomiesiems socialinio ir sveikatos draudimo fondams mažėjimo priežastis yra Lietuvos Vyriausybės 10 metų trukmės 400 mln. eurų vertės euroobligacijų emisijos išplatinimas tarptautinėse rinkose.

 

(Mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2003 022003 03Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS (GRYNASIS)6 628,58 072,61 444,121,8
Užsienio turtas10 238,211 307,71 069,510,4
Įsipareigojimai užsieniui3 609,73 235,1-374,6-10,4
VIDAUS KREDITAS9 299,08 169,2-1 129,8-12,2
Pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems
socialinio ir sveikatos draudimo fondams (grynosios)
232,0-1 073,6-1 305,6-
Pretenzijos vietiniams valdymo organams323,3328,95,61,7
Pretenzijos nefinansinėms valstybinėms įmonėms
225,9240,114,36,3
Pretenzijos privačiam sektoriui7 428,37 554,4126,01,7
Pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms
1 089,51 119,429,92,7
PINIGAI8 258,68 469,5210,92,6
Pinigai apyvartoje3 915,23 928,413,20,3
Indėliai iki pareikalavimo4 343,44 541,1197,74,6
KVAZIPINIGAI6 240,06 359,8119,81,9
Indėliai užsienio valiutomis3 286,93 341,454,61,7
Terminuotieji ir taupomieji indėliai2 953,23 018,465,22,2
KITI STRAIPSNIAI (GRYNIEJI)1 428,81 412,5-16,4-1,1

Pastaba

Pinigų apžvalga apima Lietuvos banko, komercinių bankų, užsienio bankų skyrių ir kredito unijų duomenis bei Vyriausybės grynąją poziciją Tarptautiniame valiutos fonde.