Lietuvos bankas
2010-09-22
1) Apsvarstyti AB Lietuvos žemės ūkio banko (AB LŽŪB) inspektavimo, vykusio 2003 m. vasario 3 d. - kovo 14 d., rezultatai.Inspektavimo metu nustatyta, kad 2003 m. sausio 31 d. AB LŽŪB vykdė visus nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus; kapitalo pakankamumo - 13,5 proc., likvidumo - 36 proc.,

1) Apsvarstyti AB Lietuvos žemės ūkio banko (AB LŽŪB) inspektavimo, vykusio 2003 m. vasario 3 d. - kovo 14 d., rezultatai.

Inspektavimo metu nustatyta, kad 2003 m. sausio 31 d. AB LŽŪB vykdė visus nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus; kapitalo pakankamumo - 13,5 proc., likvidumo - 36 proc., bendrosios atviros pozicijos užsienio valiuta - 20,5 proc. skaičiuotino banko kapitalo, maksimalios paskolos vienam skolininkui - 20,9 proc. skaičiuotino banko kapitalo, didelių paskolų - 207,9 proc. skaičiuotino banko kapitalo.

Taip pat inspektavimo metu pateiktos pastabos dėl apskaitos tvarkymo ir jos atitikimo Tarptautinių apskaitos standartų reikalavimams. Bankas įpareigotas šiuos trūkumus pašalinti.

2) Patvirtintas nutarimas, nustatantis banknotų ir monetų atvaizdų naudojimo tvarką.

Pagal šį nutarimą, be atskiro Lietuvos banko leidimo banknotų atvaizdus panaudoti reklamos, švietimo ir kitais tikslais galima vienpusėse kopijose, kurių dydis yra ne mažiau kaip 125 proc. arba ne daugiau kaip 75 proc. atitinkamo tikro banknoto ilgio ir pločio. Taip pat dvipusėse kopijose, kurių dydis yra ne mažiau kaip 200 proc. arba ne daugiau kaip 50 proc. atitinkamo tikro banknoto ilgio ir pločio. Monetų atvaizdus galima naudoti įvairių medžiagų, išskyrus metalą.

Nutarimas priimtas siekiant, kad naudojami banknotų atvaizdai būtų geriau atskiriami nuo originalo ir būtų išvengta situacijų, kai jie gali būti supainioti su tikrais banknotais.

3) Apsvarstyti komercinių bankų atlikto testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai.

Atliekant testavimą nepalankiausiomis sąlygomis buvo siekiama įvertinti kredito, rinkos, likvidumo ir operacinės rizikų įtaką bankams. Testavimas parodė, kad bankai yra pajėgūs atlaikyti pagrindines rizikas.

Toks testavimas buvo atliktas pirmą kartą. Nuo šiol jį komerciniai bankai atlikinės periodiškai.

4) Nutarta leisti AB bankui „Snoras“, AB bankui „Hansa-LTB“, AB Parex bankas, UAB Sampo bankas ir AB Lietuvos žemės ūkio bankui (LŽŪB) įregistruoti statutų pakeitimus.

Statutų pakeitimai padaryti atsižvelgiant į LR Civilinio kodekso ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nuostatas.

Taip pat nutarta bankams „Hansa-LTB“ ir LŽŪB, įregistravus statutų pakeitimus, pakeisti išduotas licencijos, į licencijas su nurodytais naujais bankų pavadinimais: „Hansabankas“ ir „NORD/LB Lietuva“.

5) Apsvarstyti Akademinės kredito unijos inspektavimo, vykusio 2003 m. kovo 5-14 d., rezultatai.

Inspektavimo metu nustatyta, kad vertinimo laikotarpiu kredito unija vykdė nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus. Atsižvelgiant į tai, kad kredito unijos stebėtojų taryba nepakankamai kontroliavo valdybos ir paskolų komiteto veiklą, nepakankamai vertino prisiimamos rizikos valdymo ir vidaus kontrolės efektyvumą, nutarta įspėti kredito uniją dėl veiklos trūkumų bei pažeidimų ir įpareigoti juos pašalinti.

6) Apsvarstyti kredito unijų inspektavimų, vykusių 2003 m. I ketvirtyje rezultatai.

Per šį laikotarpį inspektavimas buvo atliktas šešiose kredito unijose: Tauragės, „Kupiškėnų taupa“, „Sudūvos parama“, Biržų, Akademinėje, „Zanavykų bankelis“.

Inspektavimo metu nustatyta, kad visos kredito unijos vertinimo datai vykdė veiklos riziką ribojančius normatyvus.

7) Nutarta leisti kredito unijoms „Žemdirbio gerovė“, „Tikroji viltis“, Kelmės kredito unijai bei Pakruojo, Šilalės kredito unijoms ir kredito unijai „Ūkininkų taupa“ įregistruoti įstatų pakeitimus.

Pirmųjų trijų kredito unijų įstatų pakeitimai susiję su narystės kredito unijose kriterijų praplėtimu. Kitų kredito unijų įstatų pakeitimai susiję su jų buveinės adreso pasikeitimais.

8) Patvirtinti 200 Lt proginės monetos, skirtos Mindaugo karūnavimo 750-osioms metinėms ir 50 Lt proginės monetos, skirtos Vilniaus katedrai (iš serijos „Lietuvos istorijos ir architektūros paminklai“) etalonai.

Moneta, skirta Mindaugo karūnavimui, bus pirmoji lietuviška proginė moneta, nukaldinta iš dviejų metalų - sidabro ir aukso. Į apyvartą monetą numatoma išleisti šių metų II ketvirčio pabaigoje.

Moneta, skirta Vilniaus katedrai, bus antroji moneta iš naujos serijos „Lietuvos istorijos ir architektūros paminklai“. Į apyvartą monetą numatoma išleisti šių metų III ketvirtyje.

9) Nutarta nekeisti Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių įsigaliojimo termino.

2002 m. lapkričio 14 d. patvirtinti Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių pakeitimai įsigalios 2003 m. spalio 1 d. Patvirtinti pakeitimai numato, kad į paskolų rizikos duomenų bazę būtų įtrauktas platesnis įvairių rodiklių spektras, įgalinantis pačius bankus ir vykdant bankų priežiūrą atlikti kiekybinį ir kokybinį kredito rizikos įvertinimą, jas prognozuoti.

Klausimas dėl Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių įsigaliojimo termino buvo svarstytas atsižvelgiant į Lietuvos bankų asociacijos pateiktą siūlymą šį terminą nukelti.

Sprendimas nekeisti taisyklių įsigaliojimo laiko priimtas atsižvelgiant į tai, kad šis laikas jau anksčiau buvo suderintas su komerciniais bankais, o bankams tinkamai pasiruošti įgyvendinti taisyklių reikalavimams įgyvendinti buvo skirtas 11 mėnesių terminas.