Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos bankas, 2002 m. gruodžio 31 d. duomenimis, atliko vienkartinį metinį tyrimą, kokie buvo paskolų ir indėlių likučiai ir kaip paskolos ir indėliai buvo pasiskirstę Lietuvos Respublikos apskrityse.

Lietuvos bankas, 2002 m. gruodžio 31 d. duomenimis, atliko vienkartinį metinį tyrimą, kokie buvo paskolų ir indėlių likučiai ir kaip paskolos ir indėliai buvo pasiskirstę Lietuvos Respublikos apskrityse.

Komerciniai bankai ir užsienio bankų skyriai 2002 m. pabaigoje buvo suteikę 7,9 mlrd. litų paskolų. Lyginant su 2001 m. pabaiga paskolos išaugo 1,4 mlrd. Lt arba 22 proc. Bankuose laikomų indėlių suma 2002 m. pabaigoje sudarė 11,7 mlrd. Ltir per metus padidėjo 1,3 mlrd. Lt arba 12,1 proc.

70,5 proc. visų skolininkų buvo tie skolininkai, kurių skolos buvo ne didesnės kaip 20 tūkst. Lt, (2001 m. pabaigoje - 72,5 proc.) ir tai sudarė 2,8 proc. suteiktų paskolų likučio (2001 m. pabaigoje - 2,4 proc.). Iš jų 75,5 proc. skolininkų buvo fiziniai asmenys. Lyginant su 2001 m. pabaiga jų sumažėjo 3 proc. Jų paskolų likutis sudarė 17,2 proc. suteiktų paskolų likučio (sumažėjo 3,5 proc.). Daugiausia buvo tokių paskolų (54,0 proc.), kurių likutis siekė 5 ir daugiau mln. Lt. (2001 m. pabaigoje - 59,6 proc.).

Daugiausia skolinosi valstybės ir savivaldybės bei privačios įmonės (6,2 mlrd. litų, arba 77,8 proc. visų paskolų likučio). Palyginus su 2001 m. pabaiga, valstybės ir savivaldybės bei privačių įmonių skolinimasis išaugo 1,1 mlrd. Lt.

Indėlius skirstant pagal nuosavybę, matyti, kad daugiausia taupė gyventojai. Jie sudarė 95,6 proc. indėlininkų, o jų indėliai - 58,9 proc. indėlių likučio. Daugiausia tarp šių indėlininkų buvo tokių, kurių indėliai siekė nuo 10 iki 30 tūkst. Lt (27,8 proc.). Fizinių asmenų indėliai, kurie viršija milijoną litų, sudarė 2,4 proc. visų indėlių likučio (76 indėliai). 2001 m. pabaigoje indėliai virš milijono sudarė 2,9 proc. visų indėlių likučio (54 indėliai). 80 proc. valstybės ir savivaldybės bei privačių įmonių tokio dydžio indėlių grupėje sudarė 84,1 proc. visų indėlių likučio (išaugo 7,6 proc.).

Daugiausia paskolų, kaip ir praėjusį tiriamąjį laikotarpį, suteikta Vilniaus apskrityje - 31,4 proc. skolininkų ir 49,6 proc. paskolų likučio. Mažiausiai skolininkų 2002 m. pabaigoje buvo Tauragės apskrityje - 2,8 proc. skolininkų ir 1,1 proc. paskolų likučio.

Taupyta daugiausiai taip pat Vilniaus apskrityje. Indėlininkai čia sudarė 39,3 proc. visų indėlininkų, o jų indėliai - 41 proc. indėlių likučio. Mažiausiai indėlininkų, kaip ir skolininkų, buvo Tauragės apskrityje - 2,4 proc., o jų indėliai sudarė 1,5 proc. indėlių likučio.

Išsamūs paskolų ir indėlių pasiskirstymo pagal likučius ir apskritis tyrimų duomenys patalpinti Lietuvos banko interneto svetainės www.lb.lt skyriuje „Statistika“ (http://www.lb.lt/lit/statistics/paskola.htm).