Lietuvos bankas
2010-09-22
2003 m. vasario mėn. šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos balansas buvo teigiamas ir siekė 69,1 mln. litų, palyginti su 2003 m. sausio mėn., jis sumažėjo 163,6 mln. litų (70,3%). 2002 m. vasario mėn. einamosios sąskaitos balansas buvo neigiamas ir siekė 292,8 mln. litų. Šiuos einamosios sąskaitos

2003 m. vasario mėn. šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos balansas buvo teigiamas ir siekė 69,1 mln. litų, palyginti su 2003 m. sausio mėn., jis sumažėjo 163,6 mln. litų (70,3%). 2002 m. vasario mėn. einamosios sąskaitos balansas buvo neigiamas ir siekė 292,8 mln. litų. Šiuos einamosios sąskaitos balanso pokyčius lėmė geresnis užsienio prekybos balansas.

Išankstiniais Statistikos departamento duomenimis, 2003 m. vasario mėn., palyginti su 2003 m. sausio mėn., prekių eksportas sumažėjo 7,5 mln. litų (0,4%), o importas išaugo 92,7 mln. litų (4,6%). 2003 m. vasario mėn., palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, prekių eksportas padidėjo 40,9 procento, o importas - 8,8 procento.

Palyginti su 2003 m. sausio mėn., vasario mėn. paslaugų eksportas padidėjo 15,7 procento, o paslaugų importas - 8,4 procento, teigiamas paslaugų balansas padidėjo 31,4 mln. litų (30%).

2003 m. vasario mėn., palyginti su sausio mėn., padaugėjo įvairių išmokų nerezidentams už jų investicijas Lietuvoje (už Lietuvos Respublikos Vyriausybės išplatintas euroobligacijas nerezidentams išmokėta 58,8 mln. litų palūkanų), todėl neigiamas pajamų balansas siekė 88,3 mln. litų ir, palyginti su 2003 m. sausio mėn., padidėjo 85,5 mln. litų.

Dėl neatlygintinų pervedimų pergrupavimo, teigiamas einamųjų pervedimų balansas, palyginti su 2003 m. sausio mėn., sumažėjo 13,9 mln. litų, o palyginti su 2002 m. vasario mėn., sumažėjo 37,5 procento.

Kapitalo ir finansinės sąskaitos balansas vasario mėn. buvo neigiamas ir siekė 87,1 mln. litų. Neįskaitant oficialiųjų tarptautinių atsargų, šalies ūkio subjektų užsienio turtas (finansiniai reikalavimai nerezidentams) vasario mėn. padidėjo 37 mln. litų, o tarptautiniai finansiniai įsipareigojimai padidėjo 106,6 mln. litų.

Šių metų vasario mėn. šalies komercinių bankų užsienio turtas sumažėjo 240,4 mln. litų. Labiausiai (114,7 mln. litų) sumažėjo komercinių bankų indėliai ir korespondentinės sąskaitos užsienio bankuose. Komercinių bankų kitų investicijų įsipareigojimai nerezidentams padidėjo 123, 9 mln. litų.

Kitų šalies ūkio sektorių užsienio turtas padidėjo 277,3 mln. litų, o įsipareigojimai sumažėjo 63,2 mln. litų.

Tiesioginių užsienio investicijų srautas 2003 m. vasario mėn. Lietuvoje siekė 94,0 mln. litų (2003 m. sausio mėn. šis rodiklis buvo 118,9 mln. litų).

2003 m. vasario mėn. teigiamas oficialiųjų tarptautinių atsargų srautas mokėjimų balanse siekė 156,7 mln. litų. Pagrindinė oficialiųjų tarptautinių atsargų didėjimo priežastis buvo operacijos tarp Lietuvos banko ir komercinių bankų. Per mėnesį Lietuvos bankas nupirko iš komercinių bankų užsienio valiutos už 289,3 mln. litų daugiau nei pardavė. Atsargas taip pat didino iš investicijų užsienio valiuta gautos grynosios pajamos. Oficialiąsias tarptautines atsargas 101,8 mln. litų sumažino operacijos tarp Lietuvos banko ir centrinės valdžios institucijų bei 69,5 mln. litų sumažėję atpirkimo sandoriai su nerezidentais.

2003 m. vasario mėn. šalies mokėjimų balanse klaidos ir praleidimai sudarė 18,1 mln. litų (2003 m. sausio mėn. šis rodiklis buvo 136,9 mln. litų).