Lietuvos bankas
2010-09-22
2002 m. pabaigoje Lietuvoje veikė 10 Lietuvos banko licenciją turinčių bankų, 4 užsienio bankų skyriai ir 2 užsienio bankų atstovybės. 2002 m. gegužės mėn. buvo įsteigtas naujas AB VB būsto kreditų ir obligacijų bankas, kuriam Lietuvos bankas išdavė licenciją su apribojimais. Be to, 2002 m. pradžioje

2002 m. pabaigoje Lietuvoje veikė 10 Lietuvos banko licenciją turinčių bankų, 4 užsienio bankų skyriai ir 2 užsienio bankų atstovybės. 2002 m. gegužės mėn. buvo įsteigtas naujas AB VB būsto kreditų ir obligacijų bankas, kuriam Lietuvos bankas išdavė licenciją su apribojimais. Be to, 2002 m. pradžioje Lietuvos bankas išdavė licenciją Suomijos Respublikos banko Nordea Bank Finland Lietuvos skyriaus veiklai Lietuvos Respublikoje (šis skyrius anksčiau Lietuvoje veikė Merita Bank pavadinimu). 2002 m. kovo mėn. buvo baigtas AB Lietuvos žemės ūkio banko privatizavimas - Vokietijos Federacinės Respublikos bankas Norddeutsche Landesbank Girozentrale iš valstybės įsigijo 76 proc. LŽŪB akcijų paketą.

Per metus trijų didžiausių bankų valdoma turto rinkos dalis sumažėjo nuo 78 proc. iki 74 proc., o jų dalį rinkoje užėmė mažesnieji bankai bei užsienio bankų skyriai. Žemiau pateikiama bankų sistemos balansinės ataskaitos kai kurių straipsnių dinamika.

Bankų sistemos kai kurių turto ir įsipareigojimų straipsnių dinamika

mln. Lt

Eil.Nr.

Straipsnio pavadinimas

2002 01 01

2002 10 01

2003 01 01

Pasikeitimas per IV ketv. (proc.)

Pasikeitimas per metus (proc.)

1

Turtas (aktyvai)

15349,0

16215,4

17221,2

6,2

12,2

2

Suteiktos paskolos

6502,8

7275,9

7933,2

9,0

22,0

3

Indėliai ir akredityvai

10415,7

11441,0

11677,4

2,1

12,1

 

privačių įmonių

3077,8

3614,2

3753,9

3,9

22,0

 

fizinių asmenų

6357,1

6615,6

6877,6

4,0

8,2

4

Akcininkų nuosavybė

1439,8

1642,1

1730,5

5,4

20,2

5

Einamųjų metų pelnas (nuostolis)

-24,1

141,1

146,8

  

Bankų pateiktų 2003 m. sausio 1 d. ataskaitų duomenimis, veikiančių šalies komercinių bankų:

- aktyvai sudarė 17,2 mlrd. Lt ir per metus išaugo 1,9 mlrd. Lt arba 12,2 proc. Palyginimui, per 2001 m. bankų sistemos aktyvai buvo išaugę 2,25 mlrd. Lt arba 17,2 proc.;

- klientams suteiktos paskolos, kurių suma siekė 7,9 mlrd. Lt ir, lyginant su praėjusių metų sausio 1 d., išaugo 1,4 mlrd. Lt arba 22 proc.;

- bankuose laikomų indėlių suma 2003 m. sausio 1 d. sudarė 11,7 mlrd. Lt ir per metus padidėjo 1,3 mlrd. Lt arba 12,1 proc.;

- iš jų gyventojų indėliai sudarė 6,9 mlrd. Lt ir per metus išaugo 521 mln. Lt arba 8,2 proc.;

- iš jų indėliai nacionaline valiuta sudarė 7,5 mlrd. Lt ir per metus padidėjo 31,9 proc.;

- iš jų indėliai užsienio valiuta sudarė 4,1 mlrd. Lt ir per metus sumažėjo 12 proc.

Pastaba: išsami informacija pateikiama Lietuvos banko interneto svetainės skyriuje „Kredito įstaigos“: http://www.lb.lt/lt/istaigos/veikla2002a.htm