Lietuvos bankas
2010-09-22
1) Apsvarstyta 2002 m. Lietuvos banko biudžeto įvykdymo ataskaita. 2002 m. buvo gauta 348,61 mln. Lt pajamų ir turėjo 245,05 mln. Lt išlaidų. Daugiausiai pajamų buvo gauta iš užsienio atsargų valdymo. Kitos pajamos gautos iš vertybinių popierių, užsienio valiutos

1) Apsvarstyta 2002 m. Lietuvos banko biudžeto įvykdymo ataskaita.

2002 m. buvo gauta 348,61 mln. Lt pajamų ir turėjo 245,05 mln. Lt išlaidų.

Daugiausiai pajamų buvo gauta iš užsienio atsargų valdymo. Kitos pajamos gautos iš vertybinių popierių, užsienio valiutos ir kitų finansinių priemonių realizavimą, atsiskaitymų paslaugas.

Išlaidų dalį sudarė palūkanos už paskolas, indėlius ir atviros rinkos operacijas, administracinės ir personalo, pinigų gamybos ir jų apyvartos išlaidos ir kt.

2) Patvirtinta Lietuvos banko 2002 m. finansinė ataskaita.

Taip pat nutarta 2002 m. pelną - 103,56 mln. Lt paskirstyti taip: 50 proc. skirti atsargos kapitalui ir 50 proc. pervesti į valstybės biudžetą.