Lietuvos bankas
2010-09-22
1) Nutarta paskelbti 2003 m. laidos 50 Lt banknotus mokėjimo ir atsiskaitymo priemone ir išleisti juos į apyvartą nuo 2003 m. kovo 27 d. Naujos laidos 50 Lt banknotai pagaminti atsižvelgiant į tai, kad baigėsi šio nominalo banknoto atsargos. Spausdinant naujos laidos 50 Lt banknotus, kartu su tradicinėmis

1) Nutarta paskelbti 2003 m. laidos 50 Lt banknotus mokėjimo ir atsiskaitymo priemone ir išleisti juos į apyvartą nuo 2003 m. kovo 27 d.

Naujos laidos 50 Lt banknotai pagaminti atsižvelgiant į tai, kad baigėsi šio nominalo banknoto atsargos. Spausdinant naujos laidos 50 Lt banknotus, kartu su tradicinėmis apsaugos priemonėmis panaudota papildoma apsaugos priemonė prieš banknotų spalvotą kopijavimą, taip pat padaryti kai kurie kiti pakeitimai.

2003 m. laidos, kaip ir 1998 m. laidos, 50 Lt banknotus spausdino Vokietijos banknotų spausdinimo kompanija „Giesecke & Devrient GmbH“.

Išleidus 2003 m. laidos 50 Lt banknotus, 1993 m. ir 1998 m. laidų 50 Lt banknotai ir toliau galios kaip mokėjimo ir atsiskaitymo priemonė.

Šis banknotas tai paskutinis naujos laidos litų banknotas, kuris bus išleidžiamas į apyvartą.

Pastaba: Penktadienį (kovo 21 d.) 10.00 val. Lietuvos banko (LB) konferencijų salėje (Totorių g. 4) įvyks naujo 50 Lt banknoto pristatymas.

2) Patvirtintos Abejotinų aktyvų vertinimo, grupavimo ir specialiųjų atidėjimų sudarymo bendrosios nuostatos.

Naujosios nuostatos leidžia bankams tiksliau įvertinti abejotinus aktyvus ir jų riziką, yra liberalesnės nei dabar galiojančios ir numato, kad Lietuvos bankas nustatys tik minimalius reikalavimus, o kiekvienas bankas pagal šiuos reikalavimus turės pasiruošti savo abejotinų aktyvų vertinimo ir grupavimo taisykles.

Taip pat nuostatose numatyti specialiųjų atidėjimų abejotiniems aktyvams intervalai, o ne konkrečios atidėjimų normos, kaip yra dabar galiojančiose taisyklėse. Abejotini aktyvai ir toliau bus skirstomi į penkias rizikos grupes, tačiau atsižvelgiant į tai, kad kiekvienas bankas naudos savus abejotinų aktyvų vertinimo ir grupavimo metodus ir modelius, bankai galės tiksliau įvertinti abejotinų aktyvų kokybę.

Naujosios nuostatos įsigalios nuo 2003 m. gruodžio 31 d.

3) Pripažinta, kad AB Parex bankas atitinka LR Vyriausybės vertybinių popierių aukciono dalyviams keliamus reikalavimus ir kriterijus. Taip pat nutarta patenkinti šio banko prašymą sudaryti su Lietuvos banku Aukciono dalyvio sutartį.

Iki šiol Lietuvos banke rengiamuose LR Vyriausybės vertybinių popierių aukcionuose dalyvavo šešios įmonės, sudariusios su Lietuvos banku sutartį: AB bankas „Hansa-LTB“, AB Lietuvos žemės ūkio bankas, AB bankas „Snoras“, AB Vilniaus bankas, AB finansų maklerio įmonė „Finasta“ ir UAB Sampo bankas.

Pastaba: informacija apie VVP aukcionus, aukciono dalyviams keliamus reikalavimus pateikiama LB interneto svetainėje http://www.lb.lt/lt/apie/veikla.html#aukcionai

4) Nutarta išduoti licenciją Mažeikių kredito unijai licenciją, suteikiančią teisę nuo kredito unijos įregistravimo dienos priimti iš savo narių ir atitinkamų organizacijų indėlius, duoti savo nariams ilgalaikes ir trumpalaikes savitarpio paskolas, investuoti laisvas kredito unijos lėšas į valstybės išleidžiamus vertybinius popierius ir kt.

Mažeikių kredito unijai yra kooperatiniais pagrindais savanoriškai suorganizuota Mažeikių rajono žemdirbių ir Mažeikių rajono Mažeikių miesto seniūnijos gyventojų kredito įstaiga.

5) Nutarta įpareigoti Lietuvos banko atstovą visuotiniame AB Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas akcininkų susirinkime balsuoti už tai, kad didžioji 2002 m. depozitoriumo grynojo pelno (639897 Lt) dalis būtų skirta pelno rezervui, kuris naudojamas ilgalaikiam turtui įsigyti, depozitoriumo veiklai plėsti ir dividendams.

6) Patvirtinta Lietuvos banko Informacinių sistemų (IS) apsaugos politika.

IS apsaugos politika nustatyto informacinių sistemų principus, rizikos valdymą ir kt. IS apsaugos politika pakeičia iki šiol galiojusią Informacinių technologijų apsaugos koncepciją, kuria remiantis buvo valdoma informacinių sistemų apsauga.

Patvirtinta IS politika parengta remiantis tarptautine informacinių technologijų praktika ir joje taikomais standartais.