Lietuvos bankas
2010-09-22
Pagrindiniai sausio mėn. rezultatai. 2003 m. sausio mėn. šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos balansas buvo teigiamas ir siekė 232,7 mln. litų. Pradedant 2001 m., kada buvo pradėti sudarinėti mėnesio mokėjimų balansai, teigiamas einamosios sąskaitos balansas

Pagrindiniai sausio mėn. rezultatai. 2003 m. sausio mėn. šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos balansas buvo teigiamas ir siekė 232,7 mln. litų. Pradedant 2001 m., kada buvo pradėti sudarinėti mėnesio mokėjimų balansai, teigiamas einamosios sąskaitos balansas fiksuojamas tik trečią kartą (anksčiau teigiami rezultatai buvo 2001 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėn.). Reikia pažymėti ir tai, kad 2002 m. kovo ir rugsėjo mėn. neigiamas einamosios sąskaitos balansas siekė atitinkamai tik 1,5 ir 2,5 mln. litų. 2003 m. metų sausio mėn., palyginti su 2002 m. gruodžio mėn., einamosios sąskaitos balansas pagerėjo 550,9 mln. litų, o palyginti su praėjusių metų sausio mėn., - 436,4 mln. litų. Šiuos einamosios sąskaitos balanso pokyčius lėmė didelis prekių eksporto padidėjimas ir sumažėjęs neigiamas pajamų balansas.

Statistikos departamento duomenimis, 2003 m. sausio mėn., palyginti su 2002 m. gruodžio mėn., prekių eksportas padidėjo 17,7 procento, o importas sumažėjo 16,2 procento. 2003 m. sausio mėn., palyginti su praeitų metų atitinkamu laikotarpiu, prekių eksportas padidėjo net 36,8 procento, o importas tik 5,5 procento.

Tuo tarpu paslaugų sektoriuje pokyčiai buvo neigiami. Palyginti su 2002 m. gruodžio mėn., šių metų sausio mėn. paslaugų eksportas sumažėjo 35,2 procento, o paslaugų importas - 18,8 procento. Teigiamas paslaugų balansas sumažėjo 119,8 mln. litų. Palyginti su 2002 m. sausio mėn., 2003 m. sausio mėn. paslaugų eksportas sumažėjo 6,5 proc., o paslaugų importas padidėjo 4,6 procento. Teigiamas paslaugų balansas lyginamuoju laikotarpiu sumažėjo 30,3 mln. litų. Viena iš paslaugų eksporto sumažėjimo sausio mėn. priežasčių buvo gerokai sumažėjęs atvykusių užsieniečių skaičius ir dėl to pablogėjęs teigiamas kelionių balansas.

2003 m. sausio mėn., palyginti su gruodžio mėn., sumažėjo įvairių išmokų nerezidentams už jų investicijas Lietuvoje. Dėl to neigiamas pajamų balansas sumažėjo 61,4 mln. litų.

Teigiamas einamųjų pervedimų balansas, palyginti su 2002 m. gruodžio mėn., sumažėjo 61,1 mln. litų, o palyginti su sausio mėn., padidėjo 10,5 mln. litų.

Kapitalo ir finansinės sąskaitos balansas sausio mėn. buvo neigiamas ir siekė 95,8 mln. litų. Neįskaitant oficialiųjų tarptautinių atsargų, šalies ūkio subjektų užsienio turtas (finansiniai reikalavimai nerezidentams) sausio mėn. sumažėjo 352,8 mln. litų, o tarptautiniai finansiniai įsipareigojimai padidėjo 223,7 mln. litų. Sausio mėn. neatlygintinų kapitalo pervedimų balansas siekė 10,1 mln. litų.

Šių metų sausio mėn. šalies komercinių bankų užsienio turtas sumažėjo 232,5 mln. litų. Daugiausia (366 mln. Lt) sumažėjo komercinių bankų terminuotieji indėliai užsienio bankuose. Dėl sumažėjusio nerezidentų įsiskolinimo už prekes ir paslaugas kitų šalies ūkio sektorių užsienio turtas sumažėjo 118,2 mln. litų.

Tiesioginių užsienio investicijų srautas sausio mėn. Lietuvoje siekė 118,9 mln. Lt.

Sausio mėn. investicijų portfelio įplaukos siekė 21,6 mln. litų, o kitos nerezidentų investicijos (daugiausia dėl sumažėjusio įsiskolinimo nerezidentams už prekes ir paslaugas bei valstybės vardu grąžintų užsienio paskolų) sumažėjo 316,6 mln. litų.

2003 m. sausio mėn. teigiamas oficialiųjų tarptautinių atsargų srautas mokėjimų balanse siekė 234,9 mln. litų. Pagrindinė oficialiųjų tarptautinių atsargų padidėjimo priežastis buvo 297,5 mln. litų padidėję Lietuvos banko sudaryti atpirkimo sandoriai su nerezidentais. Atsargas didino ir tai, kad sausio mėn. komerciniai bankai pardavė Lietuvos bankui bazinės valiutos 65,9 mln. litų daugiau negu nupirko. Šias atsargas mažino tai, kad Lietuvos bankas Tarptautiniam valiutos fondui anksčiau laiko grąžino visą paskolos likutį - 39,2 mln. litų.