Lietuvos bankas
2010-09-22
Tarptautinio valiutos fondo (TVF) Vykdančioji valdyba užbaigė Lietuvos ir TVF Prevencinio susitarimo trečiąją peržiūrą. TVF ekspertų, kurie dirbo Lietuvoje 2002 m. gruodžio 2-13 d., parengtoje ataskaitoje teigiama, kad 2002 m. Lietuvos makroekonominiai rodikliai buvo geresni nei tikėtasi.

Šių metų vasario 26 d. Tarptautinio valiutos fondo (TVF) Vykdančioji valdyba užbaigė Lietuvos ir TVF Prevencinio susitarimo trečiąją peržiūrą.

TVF ekspertų, kurie dirbo Lietuvoje 2002 m. gruodžio 2-13 d., parengtoje ataskaitoje teigiama, kad 2002 m. Lietuvos makroekonominiai rodikliai buvo geresni nei tikėtasi. BVP išaugo 5,9 proc. dėl padidėjusios vidinės paklausos ir eksporto. Eksportas padidėjo 10 procentų. Einamosios sąskaitos deficitas augo saikingai, o užsienio skolos ir likvidumo rodikliai pagerėjo. Biudžeto deficitas mažesnis nei planuota, kreditai privačiam sektoriui sparčiai augo dėl pagerėjusios verslo aplinkos ir padidėjusio pasitikėjimo dėl sėkmingo lito perorientavimo. Šalies komerciniai bankai vykdė visus Lietuvos banko nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus. Nedarbas laipsniškai mažėjo, nors išliko didelis (10,9 proc.).

TVF prognozėmis, 2003 m. realusis BVP turėtų augti 5,3 proc., nes vidaus paklausa susilpnės lyginant su praėjusiais metais, o vidutiniu laikotarpiu metinis BVP augimas gali paspartėti iki 5,9 procento. Einamosios sąskaitos deficitas gali padidėti iki 5,8 proc. dėl lėto ekonomikos augimo prekybos partnerėse ir didesnių naftos kainų, tačiau 2004-2007 m. laipsniškai mažės, nes tiesioginės investicijos sustiprins eksportą. Lito stiprėjimas dolerio atžvilgiu neturėtų pakenkti eksporto konkurencingumui, nes 70 proc. jo tenka Europai. Infliacija nesieks 2 proc., o nedarbo lygis toliau mažės. Pinigų kiekio ir kredito augimas kiek sulėtės.

TVF pateikia rekomendacijas, kuriose siūloma dėl labai spartaus kreditų augimo atidžiai sekti paskolų kokybę. Palaikomas Lietuvos siekis dalyvauti ES Valiutų kursų mechanizme II išlaikant fiksuotą kursą.