Lietuvos bankas
2010-09-22
2003 m. sausio mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 14,4 mlrd. litų. Per mėnesį jis sumažėjo 398,2 mln. litų, arba 2,7 procento, o per metus padidėjo 1,9 mlrd. litų arba 15,2 procento.Pinigai apyvartoje sausio mėnesį padidėjo 118,9 mln. litų, o indėliai

2003 m. sausio mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 14,4 mlrd. litų. Per mėnesį jis sumažėjo 398,2 mln. litų, arba 2,7 procento, o per metus padidėjo 1,9 mlrd. litų arba 15,2 procento.

Pinigai apyvartoje sausio mėnesį padidėjo 118,9 mln. litų, o indėliai iki pareikalavimo litais sumažėjo 348,7 mln. litų, iš jų nefinansinių privačių įmonių ir fizinių asmenų atitinkamai sumažėjo 273,2 ir 134,9 mln. litų bei vietinių valdymo organų padidėjo 70,5 mln. litų.

Terminuotieji ir taupomieji indėliai litais padidėjo 92,6 mln. litų, iš jų nefinansinių privačių įmonių ir fizinių asmenų atitinkamai padidėjo 35,9 ir 136,5 mln. litų, o nefinansinių valstybinių įmonių sumažėjo 76,9 mln. litų. Indėliai užsienio valiutomis sumažėjo 261,0 mln. litų, iš jų fizinių asmenų - 246,0 mln. litų.

Grynasis užsienio turtas sausio mėn. sumažėjo 155,7 mln. litų, iš jo užsienio turtas beveik nepakito, o įsipareigojimai užsieniui padidėjo 155,0 mln. litų.

Vidaus kreditas sumažėjo 131,5 mln. litų, iš jo grynosios pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems socialinio ir sveikatos draudimo fondams sumažėjo 230,3 mln. litų. Pretenzijos nefinansinėms valstybinėms įmonėms ir privačiam sektoriui padidėjo atitinkamai 27,1 ir 77,8 mln. litų, o pretenzijos vietiniams valdymo organams sumažėjo 10,4 mln. litų.

Pinigų apžvalga
(Mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2002 122003 01Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS (GRYNASIS)7 011,96 856,2-155,7-2,2
Užsienio turtas10 345,110 344,4-0,7-0,0
Įsipareigojimai užsieniui3 333,33 488,2155,04,6
VIDAUS KREDITAS9 246,19 114,6-131,5-1,4
Pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems
socialinio ir sveikatos draudimo fondams (grynosios)
544,1313,7-230,3-42,3
Pretenzijos vietiniams valdymo organams302,5292,0-10,4-3,5
Pretenzijos nefinansinėms valstybinėms įmonėms
197,8224,927,113,7
Pretenzijos privačiam sektoriui7 221,37 299,177,81,1
Pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms
980,5984,84,30,4
PINIGAI8 329,28 099,4-229,8-2,8
Pinigai apyvartoje3 756,43 875,3118,93,2
Indėliai iki pareikalavimo4 572,84 224,1-348,7-7,6
KVAZIPINIGAI6 505,46 337,0-168,4-2,6
Indėliai užsienio valiutomis3 613,73 352,7-261,0-7,2
Terminuotieji ir taupomieji indėliai2 891,72 984,392,63,2
KITI STRAIPSNIAI (GRYNIEJI)1 423,31 534,3111,07,8

Pastaba

Pinigų apžvalga apima Lietuvos banko, komercinių bankų, užsienio bankų skyrių ir kredito unijų duomenis bei Vyriausybės grynąją poziciją Tarptautiniame valiutos fonde.