Lietuvos bankas
2010-09-22
1) Apsvarstyti AB PAREX BANKAS inspektavimo, vykusio 2002 m. gruodžio 19 - 2003 m. sausio 22 d. rezultatai.Inspektavimo metu nustatyta, kad bankas vykdė visus nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus.Bankas įpareigotas pašalinti inspektavimo metu

1) Apsvarstyti AB PAREX BANKAS inspektavimo, vykusio 2002 m. gruodžio 19 - 2003 m. sausio 22 d. rezultatai.

Inspektavimo metu nustatyta, kad bankas vykdė visus nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus.

Bankas įpareigotas pašalinti inspektavimo metu nustatytus trūkumus ir pažeidimus. Sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad AB PAREX BANKAS skyrė nepakankamą dėmesį užtikrinant pinigų plovimo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų vykdymą.

 2) Apsvarstyti UAB Sampo banko inspektavimo, vykusio 2002 m. gruodžio 19 - 2003 m. sausio 22 d. rezultatai.

Inspektavimo metu nustatyta, kad bankas vykdė visus nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus.

Bankas įpareigotas pašalinti inspektavimo metu nustatytus trūkumus. Sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad bankui, vykdant informacinių technologijų plėtrą, nebuvo tinkamu lygiu patvirtintos ir dokumentuotos atitinkamos nuostatas, susijusios su sprendimų priėmimu ir atsakomybės paskirstymu.

3) Išklausyta 2002 m. Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) rinkos apžvalga.

2002 m. Lietuvos banke buvo surengti 45 VVP aukcionai (2001 m. - 51). Juose parduota VVP nominaliąja verte už 1629,7 mln. litų. Bendra VVP paklausa aukcionuose siekė 3 252,6 mln. litų, arba 2 kartus viršijo aukcionuose parduotą VVP kiekį nominaliąja verte (2001 m. aukcionuose buvo parduota 1 440,6 mln. litų nominaliosios vertės VVP, o bendra paklausa siekė 2 787,7 mln. litų, arba 1,9 karto viršijo pasiūlą).

Per praėjusius metus aukcionuose parduotų VVP kiekis apyvartoje nominaliąja verte padidėjo 740,858 mln. litų, arba 42,4 proc. (2001 metais - atitinkamai 222,2 mln. litų ir 14,6 proc.).

Vidutinis aukcionuose parduotų iždo vekselių pelningumas 2002 m. buvo 3,69 proc. (2001 m. - 5,67 proc.), Vyriausybės obligacijų - 5,20 proc. (2001 m. - 7,24 proc.). Bendras aukcionuose parduotų VVP pelningumas - 4,57 proc. Mažėjant bazinės valiutos palūkanoms, mažėjo ir aukcionuose parduodamų VVP pelningumas.

Valstybės vidaus skolos, išreikštos apyvartiniais Vyriausybės vertybiniais popieriais, parduotais Lietuvos banke rengtuose aukcionuose, trukmė per 2002 m. padidėjo 260 dienų, ir 2002 metų gruodžio mėn. pabaigoje siekė 890 dienų (2001 metų pabaigoje - 630 dienų).

Pastaba:
Išsami 2002 m. VVP rinkos apžvalga bus pateikta LB interneto svetainės www.lbank.lt skyriaus „Apie banką“ dalyje „Iždo agento veikla“.

 4) Išklausyta 2002 m. užsienio atsargų investavimo ataskaita.

Per praėjusius metus oficialiosios užsienio atsargos padidėjo 427,7 mln. eurų arba 22,6 proc. ir 2002 m. gruodžio mėn. pabaigoje sudarė 8 012,7 mln. litų (2 320,6 mln. eurų arba 2 419,7 mln. JAV dolerių).

2002 m. vasario mėn. litą persiejus nuo JAV dolerio prie euro, buvo sėkmingai atlikta didžiausia Lietuvos banko istorijoje užsienio atsargų konvertavimo operacija. Konvertavus užsienio atsargas pasikeitė užsienio atsargų valiutinė bei funkcinių dalių struktūra. Dėl išorinių bei užsienio atsargų valdymo pokyčių metų eigoje didėjo užsienio atsargų dalis investuota į likvidžias bei aukštą reitingą turinčias finansines priemones. Pasaulio finansų rinkose mažėjančios palūkanų normos apsprendė užsienio atsargų investavimo rezultatus. Investicijų aplinka buvo palankesnė ilgesnės trukmės investicijoms, kurių rezultatai buvo geriausi per keturis metus ir mažiau palanki trumpos trukmės investicijoms.

5) Išklausyta 2002 m. Pasaulio ekonomikos raidos apžvalga.

Apžvalgoje pažymima, kad 2002 m. lauktas pasaulio ekonomikos atsigavimas nebuvo visuotinas. Po recesijos 2001 metais JAV ūkio plėtros tempai augo, tačiau atsigavimas nebuvo toks staigus kaip tikėtasi. Metų pabaigoje Federalinių rezervų bankas, siekdamas sušvelninti neigiamą akcijų rinkos nuosmukio poveikį ekonomikai, sumažino tikslinę vienos nakties skolinimosi palūkanų normą iki žemiausio lygio per daugiau nei 40 metų.

2002 m. prognozuotas euro zonos ekonomikos lūžis neįvyko. Lėčiausią per beveik dešimt metų ūkio plėtrą apsprendė tolesnis investicijų nuosmukis bei vangus namų ūkių vartojimo augimas. Lėtai įgyvendinamos struktūrinės reformos, dėl griežtai ribojamo biudžeto deficito nelanksti fiskalinė politika taip pat kliudė šio regiono ekonomikos raidai. Atsižvelgdamas į prastus makroekonominius rodiklius bei akcijų kainų nuosmukį, Europos centrinis bankas metų pabaigoje sumažino palūkanų normas.

2002 m. finansų rinkose dominavusi tendencija buvo JAV dolerio kurso kritimas. Dolerio vertė per metus euro atžvilgiu sumažėjo pirmą kartą nuo euro įvedimo. Didėjantis JAV einamosios sąskaitos deficitas, geopolitinė įtampa bei krentanti akcijų rinka buvo pagrindinės priežastys silpninusios JAV dolerį. Dėl apskaitos skandalų kilęs nepasitikėjimas akcijų rinka sukėlė vieną istoriškai didžiausių pagrindinių pasaulio akcijų indeksų nuosmukį. Trečius metus iš eilės mažėjančios akcijų kainos bei krentantis JAV dolerio kursas didino aukso kainą, nemažos įtakos tam turėjo ir vis aštrėjanti geopolitinė įtampa. Pastaroji priežastis buvo viena pagrindinių lėmusių ir naftos kainos didėjimą. Naftos brangimą taip pat sąlygojo sumažinta pasiūla ir paspartėjęs naftos atsargų kaupimas.

Pastaba:
Išsami 2002 m. Pasaulio ekonomikos raidos apžvalga bus pateikta LB interneto svetainės www.lbank.lt skyriuje „Leidiniai“.

 6) Nutarta leisti AB Vilniaus bankui grąžinti Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankui (ERPB) subordinuotą 18 mln. Vokietijos markių (9,2 mln. Eurų arba 31,8 mln. Lt) paskolą anksčiau sutartyje nustatyto termino (2004 m. rugsėjo 1 d.).

Sutartis dėl šios paskolos buvo pasirašyta tarp AB banko HERMIS ir ERPB.

Leidimas grąžinti subordinuotą paskolą anksčiau paskolos sutartyje numatyto termino išduotas atsižvelgiant į tai, kad paskolos grąžinimas neturės neigiamos įtakos banko finansinei būklei ir veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymui.