Lietuvos bankas
2010-09-22
2002 m. gruodžio mėn. mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) siekė 318,2 mln. litų. Palyginti su 2002 m. lapkričio mėn., jis padidėjo 56,5 mln. litų, o palyginti su 2001 m. gruodžio mėn., sumažėjo beveik 300 mln. litų.

Pagrindiniai gruodžio mėn. rezultatai. 2002 m. gruodžio mėn. mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) siekė 318,2 mln. litų. Palyginti su 2002 m. lapkričio mėn., jis padidėjo 56,5 mln. litų, o palyginti su 2001 m. gruodžio mėn., sumažėjo beveik 300 mln. litų. Remiantis spalio?gruodžio mėn. mokėjimų balansų duomenimis, 2002 m. ketvirtojo ketvirčio ESD siekė 851,5 mln. litų, arba 6,4 procento bendrojo vidaus produkto (BVP). Išankstiniais vertinimais, 2002 m. ESD siekė 2,24 mlrd. litų, arba 4,4 procento BVP (2001 m. ESD sudarė 4,8 procento, o ketvirtąjį ketvirtį - 10,1 procento BVP).

Statistikos departamento duomenimis, 2002 m. gruodžio mėn., palyginti su lapkričio mėn., prekių eksportas sumažėjo 15 procentų, o importas - 7,3 procento. Užsienio prekybos deficitas padidėjo 85,5 mln. litų. 2002 m. gruodžio mėn., palyginti su praeitų metų atitinkamu laikotarpiu, prekių eksportas padidėjo 16,6 procento, o importas sumažėjo 1,6 procento.

Teigiamų pokyčių buvo paslaugų sektoriuje. Palyginti su 2002 m. lapkričio mėn., gruodžio mėn. paslaugų eksportas padidėjo 7,6 procento, o paslaugų importas - 8,2 procento. Teigiamas paslaugų balansas padidėjo 14,2 mln. litų. Palyginti su 2001 m. gruodžio mėn., 2002 m. gruodžio mėn. paslaugų eksportas padidėjo 17,2 proc., o paslaugų importas sumažėjo 8,2 procento. Teigiamas paslaugų balansas lyginamuoju laikotarpiu padidėjo 92,5 mln. litų. Išankstiniais vertinimais, 2002 m. ketvirtojo ketvirčio teigiamas paslaugų balansas, palyginti su atitinkamu 2001 m. laikotarpiu, padidėjo 248 mln. litų.

2002 m. gruodžio mėn., palyginti su lapkričio mėn., nerezidentams buvo sumokėta mažiau palūkanų už paskolas valstybės vardu ir Vyriausybės išleistas euroobligacijas, tai lėmė neigiamo pajamų balanso sumažėjimą. Be to, palyginti su 2002 m. lapkričio mėn., gruožio mėn. 63,4 mln. litų padidėjo teigiamas einamųjų pervedimų balansas. Šie pokyčiai (priešingai nei prekybos deficito pokytis) mažino gruodžio mėn. ESD.

Kapitalo ir finansinės sąskaitos balansas gruodžio mėn. buvo teigiamas ir siekė 257,1 mln. litų. Neįskaitant oficialiųjų tarptautinių atsargų, šalies ūkio subjektų užsienio turtas (finansiniai reikalavimai nerezidentams) gruodžio mėn. sumažėjo 312 mln. litų, o tarptautiniai finansiniai įsipareigojimai padidėjo 297,7 mln. litų. Gruodžio mėn. neatlygintinų kapitalo pervedimų balansas siekė tik 6,3 mln. litų.

Gruodžio mėn. šalies komercinių bankų užsienio turtas sumažėjo 274,8 mln. litų. Komercinių bankų investicijos į nerezidentų vertybinius popierius gruodžio mėn. sumažėjo 21,4 mln. litų, o kitos investicijos užsienyje (daugiausia terminuotieji indėliai užsienio bankuose) sumažėjo 246,8 mln. litų.

Tiesioginių užsienio investicijų srautas gruodžio mėn. Lietuvoje buvo neigiamas (82,1 mln. Lt). Tai lėmė alaus pramonėje nerezidentams priklaususios akcijų paketo dalies pardavimas rezidentams. Nepaisant to, išankstiniais vertinimais, 2002 m. tiesioginių užsienio investicijų srautas Lietuvoje siekė beveik 2,4 mlrd. litų, arba trečdaliu daugiau negu 2001 m. 2002 m. tiesioginių užsienio investicijų srautas su kaupu dengė einamosios sąskaitos deficitą.

Gruodžio mėn. kitos nerezidentų investicijos (daugiausia terminuotieji indėliai) šalies komerciniuose bankuose siekė 317,1 mln. litų. Ataskaitinį mėnesį įsiskolinimas nerezidentams už prekes ir paslaugas padidėjo 333,4 mln. litų, tačiau kitų sektorių neigiamas paskolų srautas siekė 265,5 mln. litų.

2002 m. gruodžio mėn. teigiamas oficialiųjų tarptautinių atsargų srautas mokėjimų balanse siekė 358,9 mln. litų. Pagrindinė oficialiųjų tarptautinių atsargų padidėjimo priežastis buvo ta, kad gruodžio mėn. komerciniai bankai pardavė Lietuvos bankui bazinės valiutos 429,4 mln. litų daugiau, negu nupirko. Šias atsargas mažino Lietuvos banko operacijos su centrinės valdžios institucijomis ir užsienio valiutos grynasis pardavimas kitiems rezidentams bei TVF paskolos dalies grąžinimas.