Lietuvos bankas
2010-09-22
2003 m. sausio mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 8 230,8 mln. litų (2 383,8 mln. eurų arba 2 573,6 mln. JAV dolerių). Per mėnesį jos padidėjo 218,1 mln. litų arba 2,7 procento.

2003 m. sausio mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 8 230,8 mln. litų (2 383,8 mln. eurų arba 2 573,6 mln. JAV dolerių). Per mėnesį jos padidėjo 218,1 mln. litų arba 2,7 procento.

Pagrindinė oficialiųjų tarptautinių atsargų didėjimo priežastis buvo 297,5 mln. litų padidėję Lietuvos banko sudaryti atpirkimo sandoriai su nerezidentais. Atsargas taip pat didino tai, kad per mėnesį komerciniai bankai pardavė Lietuvos bankui bazinės valiutos 65,9 mln. litų sumai daugiau, negu nupirko. Oficialiąsias tarptautines atsargas mažino tai, kad sausio mėnesį Lietuvos bankas Tarptautiniam Valiutos Fondui anksčiau laiko grąžino visą paskolos likutį - 39,2 mln. SST. Šios lėšos anksčiau buvo skirtos Lietuvos bankui iš TVF suteiktos paskolos Lietuvos Respublikai pagal Išplėstinio finansavimo programą.

(Mln. Lt, jei nenurodyta kitaip; laikotarpio pabaigoje)
 Oficialiosios tarptautinės atsargos
Iš visoPiniginis auksas2Specialiosios
skolinimosi
teisės

Atsargų
pozicija
TVF

Konvertuojamosios valiutosKitos
pretenzijos
mln.
USD 
mln.
EUR1 
mln.
LTL 
mln.
LTL 
Trojos
uncijomis
(mln.)

Iš visoGrynieji pinigai ir indėliaiVertybiniai
popieriai
Išvestinės
finansinės
priemonės

Iš visoCentrinėse
pinigų
institucijose
ir TAB


Bankuose
2002 122 419,72 320,68 012,7211,30,186175,90,17 625,42 479,5367,92 111,65 145,9--
2003 012 573,62 383,88 230,8220,60,1860,30,18 009,91 598,6220,11 378,56 411,3--
2003 01 - 12
Pokytis:mln. Lt153,863,2218,19,2--175,70,0384,5-881,0-147,8-733,21 265,4--
procentais6,42,72,74,4--99,9-1,45,0-35,5-40,20,7 k24,6--

Pastabos:

1. XEU iki 1998 gruodžio 31 d.
2. Nuo 2001 m. gruodžio auksas yra įkainojamas kartą per mėnesį paskutinę darbo dieną užfiksuotos Londono aukso kainos verte. Anksčiau auksas buvo įkainojamas kartą per metus paskutinę darbo dieną mažiausios tų metų užfiksuotos Londono aukso kainos verte, jeigu ta vertė buvo mažesnė už apskaitos vertę.