Lietuvos bankas
2010-09-22
1) Nutarta atšaukti kredito unijai „Vilties kelias“ 2002 m. rugsėjo 26 d. pritaikytą poveikio priemonę - laikinai atšaukti leidimą teikti savo nariams ilgalaikes bei trumpalaikes savitarpio paskolas.Poveikio priemonė buvo pritaikyta inspektavimo metu

1) Nutarta atšaukti kredito unijai „Vilties kelias“ 2002 m. rugsėjo 26 d. pritaikytą poveikio priemonę - laikinai atšaukti leidimą teikti savo nariams ilgalaikes bei trumpalaikes savitarpio paskolas.

Poveikio priemonė buvo pritaikyta inspektavimo metu nustačius, kad nebuvo užtikrintas savalaikis paskolų grupavimas, netiksliai sudaromos kai kurios ataskaitos.

Sprendimas dėl poveikio priemonės atšaukimo priimtas atsižvelgiant į tai, kad kredito unija pašalino anksčiau nustatytus veiklos trūkumus ir pažeidimus.

 2) Nutarta leisti AB Sampo bankui 5 797 101,5 eurų (20 016 232,06 Lt) subordinuotą paskolą, gautą iš SAMPO PANNKI OYI, įskaityti į banko antro lygio kapitalą. Paskolos trukmė 6 metai ir 2 mėnesiai.