Lietuvos bankas
2010-09-22
1) Dėl kredito unijai „Vilties kelias“ taikytos poveikio priemonės atšaukimo. 2) Dėl subordinuotos paskolos įtraukimo į UAB Sampo bankas kapitalą.

 1) Dėl kredito unijai „Vilties kelias“ taikytos poveikio priemonės atšaukimo.

2) Dėl subordinuotos paskolos įtraukimo į UAB Sampo bankas kapitalą.