Lietuvos bankas
2010-09-22
1) Apsvarstyti AB „HANSA-LTB“ inspektavimo, vykusio 2002 m. spalio 8 d. - gruodžio 4 d. rezultatai.Inspektavimo metu nustatyta, kad visi nustatyti veiklos riziką ribojantys normatyvai buvo vykdomi. Bankas įpareigotas pašalinti inspektavimo metu nustatytas ir pareikštas pastabas dėl Tarptautinių

1) Apsvarstyti AB „HANSA-LTB“ inspektavimo, vykusio 2002 m. spalio 8 d. - gruodžio 4 d. rezultatai.

Inspektavimo metu nustatyta, kad visi nustatyti veiklos riziką ribojantys normatyvai buvo vykdomi. Bankas įpareigotas pašalinti inspektavimo metu nustatytas ir pareikštas pastabas dėl Tarptautinių apskaitos standartų reikalavimų taikymo.

Atliekant AB „HANSA-LTB“ inspektavimą, vadovaujantis 2001 m. kovo mėn. pasirašyta Lietuvos banko ir Estijos banko bendradarbiavimo sutartimi priežiūros srityje, pirmą kartą dalyvavo Estijos Finansų įstaigų priežiūros tarnybos specialistai.

2) Apsvarstyti 2002 m. IV ketvirtyje kredito unijose vykusių inspektavimų rezultatai.

Per šį laikotarpį inspektavimas buvo atliktas aštuoniose kredito unijose - Ukmergės ūkininkų, Jurbarko, Skuodo bankelis, „Prienų taupa“, Radviliškio, „Žemdirbio parama“, Kauno technologijos universiteto ir Pirmojoje lenkų.

Inspektavimo metu nustatyta, kad visos kredito unijos vertinimo datai vykdė Lietuvos banko nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus.

3) Nutarta pakeisti Lito ir užsienio valiutų santykių nustatymo taisyklių punktą dėl nustatytų valiutų santykių įsigaliojimo.

Pakeitimai numato, kad nustatyti lito ir užsienio valiutų santykiai įsigalios kitą darbo dieną po nustatymo dienos ir galios tol, kol neįsigalios nauja. Ankstesnė tvarka numatė jų įsigaliojimą kitą dieną.

Pakeitimai padaryti siekiant harmonizuoti komercinių bankų teikiamas ataskaitas.

4) Patvirtintas Proginių monetų išleidimo 2004 - 2005 metais planas.

2004 metais planuojama išleisti į apyvartą tris 50 Lt sidabro progines monetas: Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansambliui (iš serijos ,,Lietuvos istorijos ir architektūros paminklai“), Vilniaus universiteto 425-erių metų sukakčiai ir Pirmojo Lietuvos Statuto 475-erių metų sukakčiai. Ketvirtoji - 5 Lt sidabro proginė moneta bus skirta Kuršių nerijai (tarptautinė programa UNESCO pasaulio paveldas).

2005 metai taip pat planuojama išleisti į apyvartą tris 50 Lt sidabro progines monetas: Kernavei (iš serijos ,,Lietuvos istorijos ir architektūros paminklai“), Lietuvos nacionalinio muziejaus 150-osioms metinėms ir Didžiojo Vilniaus Seimo 100-osioms metinėms. Taip pat numatoma išleisti dvi monetas, skirtas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmams: 500 Lt auksinę ir 1 Lt vario-nikelio proginę apyvartinę monetą.

5) Patvirtintas 50 Lt proginės monetos, skirtos XXVIII Olimpiados žaidynėms Atėnuose, etalonas.

Monetą planuojama išleisti į apyvartą 2003 m. IV ketvirtyje.