Lietuvos bankas
2010-09-22
2002 m. gruodžio mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 8 012,7 mln. litų (2 419,7 mln. JAV dolerių arba 2 320,6 mln. eurų). Per mėnesį jos padidėjo 322,5 mln. litų arba 4,2 procento. Pagrindinė oficialiųjų tarptautinių atsargų didėjimo priežastis buvo

2002 m. gruodžio mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 8 012,7 mln. litų (2 419,7 mln. JAV dolerių arba 2 320,6 mln. eurų). Per mėnesį jos padidėjo 322,5 mln. litų arba 4,2 procento.

Pagrindinė oficialiųjų tarptautinių atsargų didėjimo priežastis buvo ta, kad gruodžio mėnesį komerciniai bankai pardavė Lietuvos bankui bazinės valiutos 429,4 mln. litų sumai daugiau, negu nupirko. Priešinga kryptimi oficialiąsias tarptautines atsargas veikė Lietuvos banko operacijos su centrinės valdžios institucijomis bei užsienio valiutos grynasis pardavimas kitiems rezidentams. TVF paskolos dalies grąžinimas sumažino atsargas 13,6 mln. litų.

Per 2002 metus oficialiosios tarptautinės atsargos padidėjo 1 336,1 mln. litų arba 20,0 procento. Atsargų didėjimą lėmė tai, kad per metus komerciniai bankai pardavė Lietuvos bankui užsienio valiutos 1 324,8 mln. litų sumai daugiau, negu nupirko. Atsargas taip pat didino Lietuvos banko gautos grynosios pajamos iš investicijų užsienio valiutomis. Mažėjimo kryptimi oficialiąsias tarptautines atsargas labiausiai veikė sumažėjusios komercinių bankų privalomosios atsargos užsienio valiutomis (77,5 mln. litų), TVF paskolų grąžinimas (77,6 mln. litų) bei JAV dolerio kurso kritimas lito atžvilgiu.

(Mln. Lt, jei nenurodyta kitaip; laikotarpio pabaigoje)
 Oficialiosios tarptautinės atsargos
Iš visoPiniginis auksas2Specialiosios
skolinimosi
teisės

Atsargų
pozicija
TVF

Konvertuojamosios valiutosKitos
pretenzijos
mln.
USD 
mln.
EUR1 
mln.
LTL 
mln.
LTL 
Trojos
uncijomis
(mln.)

Iš visoGrynieji pinigai ir indėliaiVertybiniai
popieriai
Išvestinės
finansinės
priemonės

Iš visoCentrinėse
pinigų
institucijose
ir TAB


Bankuose
2002 112 205,62 227,27 690,2206,60,186186,30,17 297,22 626,7234,02 392,74 670,5--
2002 122 419,72 320,68 012,7211,30,186175,90,17 625,42 479,5367,92 111,65 145,9--
2002 12 - 11
Pokytis:mln. Lt214,193,4322,54,7--10,40,0328,2-147,2133,9-281,1475,4--
procentais9,74,24,22,3--5,6-3,14,5-5,657,20,9 k10,2--

Pastabos:

1. XEU iki 1998 gruodžio 31 d.
2. Nuo 2001 m. gruodžio auksas yra įkainojamas kartą per mėnesį paskutinę darbo dieną užfiksuotos Londono aukso kainos verte. Anksčiau auksas buvo įkainojamas kartą per metus paskutinę darbo dieną mažiausios tų metų užfiksuotos Londono aukso kainos verte, jeigu ta vertė buvo mažesnė už apskaitos vertę.