Lietuvos bankas
2010-09-22
Pagrindiniai spalio mėn. rezultatai. 2002 m. spalio mėn. mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) siekė 271,6 mln. litų. Palyginti su rugsėjo mėn., jis padidėjo 110,2 mln. litų, o palyginti su 2001 m. spalio mėn. - 63,6 mln. litų. ESD padidėjimą spalio mėn. daugiausia lėmė

Pagrindiniai spalio mėn. rezultatai. 2002 m. spalio mėn. mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) siekė 271,6 mln. litų. Palyginti su rugsėjo mėn., jis padidėjo 110,2 mln. litų, o palyginti su 2001 m. spalio mėn. - 63,6 mln. litų. ESD padidėjimą spalio mėn. daugiausia lėmė padidėjęs užsienio prekybos deficitas ir sumažėję neatlygintini einamieji pervedimai iš užsienio.

Statistikos departamento duomenimis, 2002 m. spalio mėn., palyginti su rugsėjo mėn., prekių eksportas padidėjo 7,7 procento, o importas - 18,6 procento. 2002 m. spalio mėn., palyginti su praeitų metų atitinkamu laikotarpiu, prekių eksportas padidėjo 13,9 procento, o importas - 14,7 procento.

Šių metų spalio mėn. toliau (nors ir nedaug) mažėjo paslaugų eksportas ir teigiamas paslaugų balansas. Palyginti su rugsėjo mėn., paslaugų eksportas sumažėjo 0,4 procento. Tuo tarpu palyginamuoju laikotarpiu paslaugų importas padidėjo 7,1 procento. Palyginti su 2001 m. spalio mėn., paslaugų eksportas ir importas padidėjo atitinkamai 14,2 ir 0,6 procento. Palyginti su šių metų rugsėjo mėn., spalio mėn. teigiamas paslaugų balansas sumažėjo 20 mln. litų, o palyginti su 2001 m. spalio mėn., padidėjo 56,1 mln. litų.

Palyginti su rugsėjo mėn., spalio mėn. neigiamas pajamų balansas padidėjo 1,7 mln. litų, tačiau teigiamas einamųjų pervedimų balansas sumažėjo 36,7 mln. litų. Šio balanso sumažėjimą lėmė tai, kad spalio mėn. iš ES paramos fondų buvo gauta 28,4 mln. litų lėšų mažiau.

Kapitalo ir finansinės sąskaitos balansas spalio mėn. buvo teigiamas ir siekė 205,9 mln. litų. Neįskaitant oficialiųjų tarptautinių atsargų, šalies ūkio subjektų užsienio turtas (finansiniai reikalavimai nerezidentams) spalio mėn. sumažėjo 24,4 mln. litų, o tarptautiniai finansiniai įsipareigojimai padidėjo 412,6 mln. litų. Be to, spalio mėn. neatlygintini kapitalo pervedimai iš ES paramos fondų siekė 17,3 mln. litų (36,9 mln. Lt mažiau negu rugsėjo mėn.).

Spalio mėn. šalies komercinių bankų užsienio turtas sumažėjo 208,4 mln. litų, o kitų šalies ūkio subjektų padidėjo 184 mln. litų. Komercinių bankų užsienio turto sumažėjimą spalio mėn. lėmė 146,2 mln. litų sumažėję terminuoti indėliai užsienio bankuose bei 52,6 mln. litų sumažėjusios investicijos į nerezidentų vertybinius popierius. Kitų šalies ūkio subjektų investicijų srauto užsienyje padidėjimą lėmė padidėjęs nerezidentų įsiskolinimas už prekes ir paslaugas.

Tiesioginių užsienio investicijų srautas spalio mėn. Lietuvoje siekė 123,8 mln. litų, o investicijų portfelio srautas buvo neigiamas - 16,9 mln. litų.

Spalio mėn. kitos nerezidentų investicijos šalies komerciniuose bankuose siekė 146,5 mln. litų, o kituose sektoriuose (daugiausia padidėjęs įsiskolinimas nerezidentams už prekes ir paslaugas) - 209,3 mln. litų. Ataskaitinį mėnesį neigiamas valstybės vardu iš užsienio gautų paskolų srautas (daugiau paskolų buvo gražinta negu gauta) sudarė 38,1 mln. litų.

2002 m. spalio mėn. bendras teigiamas oficialiųjų tarptautinių atsargų srautas mokėjimų balanse siekė 248,4 mln. litų. Pagrindinė oficialiųjų tarptautinių atsargų didėjimo priežastis buvo Lietuvos banko grynasis bazinės valiutos pirkimas iš komercinių bankų. Tai padidino atsargas 278,2 mln. litų. Operacijos su centrinės valdžios institucijomis ir nerezidentais spalio mėn. sumažino oficialiąsias tarptautines atsargas atitinkamai 36,8 ir 16,2 mln. litų.

Pastaba. Sudarant ketvirčio mokėjimų balansą išsamesnių ketvirčio ataskaitų duomenų pagrindu, mėnesių duomenys bus koreguojami.