Lietuvos bankas
2010-09-22
1) Leista AB Šiaulių bankui įregistruoti statuto pakeitimus, susijusius su banko akcinio kapitalo padidinimu nuo 34 021 000 Lt iki 38 021 000 Lt. 2) Leista AB Lietuvos žemės ūkio bankui įregistruoti statuto pakeitimus, susijusius su

1) Leista AB Šiaulių bankui įregistruoti statuto pakeitimus, susijusius su banko akcinio kapitalo padidinimu nuo 34 021 000 Lt iki 38 021 000 Lt.

2) Leista AB Lietuvos žemės ūkio bankui įregistruoti statuto pakeitimus, susijusius su banko akcinio kapitalo padidinimu nuo 102 839 115 Lt iki 176 585 430 Lt.

3) Išduota licencija Utenos kredito unijai suteikianti teisę nuo kredito unijos įregistravimo dienos priimti iš savo narių ir atitinkamų organizacijų indėlius, duoti savo nariams ilgalaikes ir trumpalaikes savitarpio paskolas, investuoti laisvas kredito unijos lėšas į valstybės išleidžiamus vertybinius popierius ir kt.

Utenos kredito unija yra kooperatiniais pagrindais savanoriškai suorganizuota Utenos rajono žemdirbių ir Utenos miesto seniūnijos gyventojų kredito įstaiga.

4) Nutarta peržiūrėti Lietuvos banko struktūrinių padalinių organizacinę struktūrą, funkcijas ir veiklos nuostatas atsižvelgiant į Europos centrinių bankų sistemos nariams keliamus reikalavimus.

Sprendimas priimtas siekiant tinkamai parengti Lietuvos banką darbui Europos centrinių bankų sistemoje.