Lietuvos bankas
2010-09-22
1. Dėl metodinių rekomendacijų bankams dėl vidinių rinkos, rizikos vertinimo modelių taikymo projekto.2. Dėl Lietuvos banko valdybos 1996 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. 294 „Dėl bankų publikuojamų metinių finansinių ataskaitų“ pakeitimo. 3. Dėl licencijos

1. Dėl metodinių rekomendacijų bankams dėl vidinių rinkos, rizikos vertinimo modelių taikymo projekto.

2. Dėl Lietuvos banko valdybos 1996 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. 294 „Dėl bankų publikuojamų metinių finansinių ataskaitų“ pakeitimo.

3. Dėl licencijos Lietuvos Centrinės kredito unijos veiklai išdavimo.

4. Dėl licencijos kredito unijos „Sveikatos kreditas“ veiklai išdavimo.

5. Dėl leidimo Klausučių kredito unijai įregistruoti įstatų pakeitimus

6. Dėl Lietuvos banko valdybos 1998 m. gruodžio 17 d. nutarimo Nr. 225 „Dėl savaitinės ataskaitos formos 0602-S „Paskolų ir indėlių metinių palūkanų normos“ patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

7. Dėl Lietuvos banko valdybos 2000 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 158 „Dėl ketvirtinės statistinės mokėjimo priemonių ataskaitos formos 0607 patvirtinimo“ pakeitimo.