Lietuvos bankas
2010-09-22
1) Apsvarstyti Vokietijos Federacinės Respublikos banko Norddeutsche Landesbank Girozentrale Vilniaus skyriaus inspektavimo rezultatai. Inspektavimo metu buvo patikrintas pateiktų ataskaitų sudarymo ir informacijos teisingumas, atlikta skyriaus aktyvų, pajamų - išlaidų, likvidžių aktyvų ir einamųjų

1) Apsvarstyti Vokietijos Federacinės Respublikos banko Norddeutsche Landesbank Girozentrale Vilniaus skyriaus inspektavimo rezultatai.

Inspektavimo metu buvo patikrintas pateiktų ataskaitų sudarymo ir informacijos teisingumas, atlikta skyriaus aktyvų, pajamų - išlaidų, likvidžių aktyvų ir einamųjų įsipareigojimų struktūros bei kitimo tendencijų analizė.

2) Pakeistos paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklės, kurios buvo patvirtintos 1995 m. gruodžio 21 d.

Pakeitimai numato, kad į paskolų rizikos duomenų bazę būtų įtrauktas platesnis įvairių rodiklių spektras, įgalinantis pačius bankus ir vykdant bankų priežiūrą atlikti kiekybinį ir kokybinį kredito rizikos įvertinimą, jas prognozuoti. Nutarimas įsigalios nuo 2003 m. spalio 1 d.

3) Nutarta leisti AB PAREX BANKUI įregistruoti Vilniaus filialo nuostatų pakeitimą, susijusį su filialo buveinės adreso pakeitimu.

4) Nutarta leisti Kredyt Bank S.A. Vilniaus skyriui įregistruoti nuostatų naują redakciją. Nuostatų pakeitimas susijęs su Kredyt Bank S.A Vilniaus skyriaus struktūriniais pasikeitimais ir banko veiklos išplėtimu Lietuvoje.

5) Nutarta leisti Akademinei kredito unijai įregistruoti įstatų pakeitimus, susijusius su narystės kredito unijoje kriterijų pakeitimais.

6) Nutarta išduoti kredito unijai „Kreditera“ licenciją, suteikiančią teisę nuo kredito unijos įregistravimo dienos verstis Kredito unijų įstatyme nustatyta veikla: priimti iš savo narių ir atitinkamų organizacijų indėlius, duoti savo nariams ilgalaikes ir trumpalaikes savitarpio paskolas, investuoti laisvas kredito unijos lėšas į valstybės išleidžiamus vertybinius popierius ir kt.

Kredito unijai „Kreditera“ yra kooperatiniais pagrindais savanoriškai suorganizuota fizinių asmenų ? visuomeninės organizacijos „Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros draugija“ kredito įstaiga. Kredito unijos buveinė yra Kėdainiuose. Šiai kredito unijai pradėjus veiklą, tai bus 52-oji kredito unija veikianti Lietuvoje.