Lietuvos bankas
2010-09-22
Pagrindiniai rugsėjo mėn. rezultatai. 2002 m. rugsėjo mėn. mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) siekė 161,4 mln. litų. Palyginti su rugpjūčio mėn., jis padidėjo 63,9 mln. litų. Šių metų liepos-rugsėjo mėnesių mokėjimų balansų duomenimis, trečiojo ketvirčio ESD siekė 440,6 mln. litų.

Pagrindiniai rugsėjo mėn. rezultatai. 2002 m. rugsėjo mėn. mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) siekė 161,4 mln. litų. Palyginti su rugpjūčio mėn., jis padidėjo 63,9 mln. litų. Šių metų liepos-rugsėjo mėnesių mokėjimų balansų duomenimis, trečiojo ketvirčio ESD siekė 440,6 mln. litų. Palyginti su antruoju 2002 m. ketvirčiu, trečiojo ketvirčio ESD sumažėjo beveik 2,5 karto. Išankstiniais vertinimais šių metų trečiojo ketvirčio ESD sudarė 3,3?3,5 procento, o sausio-rugsėjo mėn. - 5,2-5,3 procento bendrojo vidaus produkto (BVP).

ESD padidėjimą rugsėjo mėn. daugiausia lėmė padidėjęs užsienio prekybos deficitas. 2002 m. rugsėjo mėn., palyginti su rugpjūčio mėn., prekių eksportas padidėjo 12,7 procento, o importas padidėjo 17,1 procento (skaičiuojant f.o.b. kainomis). Kaip ir ankstesniais 2002 m. mėnesiais, rugsėjo mėn., palyginti su praeitų metų atitinkamu laikotarpiu, prekių eksportas didėjo lėčiau negu importas - prekių eksportas padidėjo 6,4 procento, o importas (f.o.b. kainomis) - 16 procentų.

Šių metų rugsėjo mėn. toliau (nors ir nedaug) mažėjo paslaugų eksportas. Palyginti su rugpjūčio mėn., jis sumažėjo 4,3 procento. Paslaugų eksporto sumažėjimą nulėmė sumažėjusios kelionių eksporto pajamos. Palyginamuoju laikotarpiu paslaugų importas sumažėjo 3,2 procento. Palyginti su 2001 m. rugsėjo mėn., paslaugų eksportas ir importas padidėjo atitinkamai 15,6 ir 12,8 procento. Palyginti su šių metų rugpjūčio mėn., rugsėjo mėn. teigiamas paslaugų balansas sumažėjo 12,6 mln. litų, o palyginti su 2001 m. rugsėjo mėn., padidėjo 34 mln. litų.

Palyginti su rugpjūčio mėn., rugsėjo mėn. 22,6 mln. litų sumažėjo neigiamas pajamų balansas ir 51,4 mln. litų padidėjo teigiamas einamųjų pervedimų balansas.

Kapitalo ir finansinės sąskaitos balansas rugsėjo mėn. buvo neigiamas ir siekė 184,2 mln. litų. Neįskaitant oficialiųjų tarptautinių atsargų, šalies ūkio subjektų užsienio turtas (finansiniai reikalavimai nerezidentams) rugsėjo mėn. padidėjo 365 mln. litų, o tarptautiniai finansiniai įsipareigojimai - 53,3 mln. litų. Be to, rugsėjo mėn. neatlygintini kapitalo pervedimai iš užsienio (lėšos iš ES fondo ISPA ir gauta karinė technika) siekė 89 mln. litų.

Rugsėjo mėn. šalies komercinių bankų užsienio turtas padidėjo 231,3 mln. litų, o kitų šalies ūkio subjektų - 133,7 mln. litų. Komercinių bankų užsienio turto padidėjimą rugsėjo mėn. lėmė 197,5 mln. litų padidėję vienos nakties indėliai (rugpjūčio mėn. jie buvo sumažėję 397,6 mln. Lt). Kitų šalies ūkio subjektų investicijų srauto užsienyje padidėjimą lėmė padidėję indėlių ir korespondentinių sąskaitų likučiai užsienio bankuose.

Tiesioginių užsienio investicijų srautas rugsėjo mėn. Lietuvoje siekė 139,6 mln. litų, o investicijų portfelio 0,84 mln. litų. Išankstiniais vertinimais trečiąjį 2002 m. ketvirtį tiesioginių užsienio investicijų srautas dengė 85,4 procento, o sausio-rugsėjo mėn. kiek daugiau kaip 100 procentų ESD.

Rugsėjo mėn. kitos nerezidentų investicijos šalies komerciniuose bankuose siekė 65,2 mln. litų, o kituose sektoriuose - 14,7 mln. litų. Kita vertus, neigiamas valstybės vardu iš užsienio gautų paskolų srautas lėmė tai, kad bendras užsienio investicijų Lietuvoje srautas rugsėjo mėn. siekė 53,3 mln. litų.

2002 m. rugsėjo mėn. bendras teigiamas oficialiųjų tarptautinių atsargų srautas mokėjimų balanse siekė 101,2 mln. litų. Pagrindinės oficialiųjų tarptautinių atsargų didėjimo priežastys buvo Lietuvos banko grynasis bazinės valiutos pirkimas iš komercinių bankų ir operacijos su centrinės valdžios institucijomis, kurios padidino atsargas atitinkamai 35,2 ir 34,6 mln. litų. Atsargas taip pat didino Lietuvos banko gautos grynosios pajamos iš investicijų užsienio valiuta bei 12,5 mln. litų padidėję Lietuvos banko atpirkimo sandoriai su nerezidentais.

Pastaba. Sudarant trečiojo ketvirčio mokėjimų balansą išsamesnių ketvirčio ataskaitų duomenų pagrindu, mėnesių duomenys bus koreguojami.