Lietuvos bankas
2010-09-22
1) Apsvarstyti AB Šiaulių banko inspektavimo, vykusio 2002 m. rugpjūčio 26 d. - rugsėjo 20 d., rezultatai. Bankas įpareigotas pašalinti inspektavimo metu nustatytus pažeidimus, įvertinti abejotinų aktyvų grupavimo trūkumus bei sudaryti trūkstamus specialiuosius atidėjimus (1 048 tūkst. Lt). Didesnioji dalis

1) Apsvarstyti AB Šiaulių banko inspektavimo, vykusio 2002 m. rugpjūčio 26 d. ? rugsėjo 20 d., rezultatai. Bankas įpareigotas pašalinti inspektavimo metu nustatytus pažeidimus, įvertinti abejotinų aktyvų grupavimo trūkumus bei sudaryti trūkstamus specialiuosius atidėjimus (1 048 tūkst. Lt). Didesnioji dalis atidėjimų buvo padaryta dar inspektavimo metu.

2) Apsvarstyti kredito unijos „Ūkininkų taupa“ inspektavimo, vykusio 2002 m. rugsėjo 16 - 20 d., rezultatai. Nutarta įspėti kredito uniją dėl veiklos trūkumų ir pažeidimų. Taip pat Kredito unija įpareigota įvertinti inspektavimo metu nustatytus abejotinų aktyvų grupavimo trūkumus ir sudaryti specialiuosius atidėjimus (9,1 tūkst. Lt).

3) Išklausyta informacija apie kredito unijų inspektavimų, vykusių 2002 m. III ketvirtyje rezultatus. Per šį laikotarpį pilnas inspektavimas atliktas septyniose kredito unijose: „Moterų taupa“, „Vilties kelias“, Pasvalio, „Achemos“, „Jonavos žemė“, „Kelmės taupa“, „Ūkininkų taupa“. Nustatyta, visos šios kredito unijos vertinimo datai vykdė nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus.

4) Apsvarstyta Kredito įstaigų ir Kredito įstaigų priežiūros departamento veikla 2002 m. III ketvirtyje. Išsami informacija šiuo klausimu pateikta Lietuvos banko interneto svetainėje www.lbank.lt skyriuje Kredito įstaigos.

5) Patvirtintos Pinigų plovimo prevencijos metodinės rekomendacijos kredito įstaigoms.

Rekomendacijos parengtos atsižvelgiant į priimtus LR pinigų plovimo prevencijos įstatymo pakeitimus ir vėliau Vyriausybės ir Lietuvos banko patvirtintus kriterijus, kuriais vadovaujantis operacija pinigais laikoma įtartina.

Pinigų plovimo prevencijos metodinės rekomendacijos atspindi minėtų teisės aktų nuostatas, bei nuostatas, reglamentuojančias klientų tapatybės nustatymo sugriežtinimą bei ypatingo dėmesio kreipimą į įtartinas operacijas su pinigais, kurios gali būti susijusios su valstybėmis bei teritorijomis, nebendradarbiaujančiomis pinigų plovimo prevencijos srityje, bei terorizmo finansavimu.

6) Nutarta leisti Vokietijos Federacinės Respublikos bankui Norddeutsche Landesbank ? Girozentrale pervesti lėšas (73 746 315 Lt), skirtas AB Lietuvos žemės ūkio banko išleistoms naujoms emisijos akcijoms apmokėti, į Lietuvos banke atidarytą sąskaitą.