Lietuvos bankas
2010-09-22
2002 m. rugsėjo mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 14,0 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 333,9 mln. litų, iš jo pinigai apyvartoje padidėjo 29,9 mln. litų, indėliai iki pareikalavimo padidėjo 82,9 mln. litų, indėliai užsienio valiutomis padidėjo 160,5 mln. litų, terminuotieji ir taupomieji indėliai padidėjo 60,5 mln. litų.

2002 m. rugsėjo mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 14,0 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 333,9 mln. litų, iš jo pinigai apyvartoje padidėjo 29,9 mln. litų, indėliai iki pareikalavimo padidėjo 82,9 mln. litų, indėliai užsienio valiutomis padidėjo 160,5 mln. litų, terminuotieji ir taupomieji indėliai padidėjo 60,5 mln. litų.

Grynasis užsienio turtas rugsėjo mėn. padidėjo 272,7 mln. litų, iš jo užsienio turtas ir įsipareigojimai užsieniui atitinkamai padidėjo 298,1 ir 25,4 mln. litų. Grynojo užsienio turto padidėjimą lėmė tai, kad komerciniai bankai laisvas lėšas iš padidėjusių privačių verslo įmonių ir fizinių asmenų indėlių užsienio valiutomis investavo užsienyje.

Vidaus kreditas padidėjo 118,8 mln. litų, iš jo grynosios pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems socialinio ir sveikatos draudimo fondams sumažėjo 125,5 mln. litų. Pretenzijos privačiam sektoriui padidėjo 166,9 mln. litų, iš jų komercinių bankų paskolos verslui ir fiziniams asmenims padidėjo atitinkamai 107,4 ir 64,9 mln. litų.

(Mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2002 082002 09Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS (GRYNASIS)7 038,77 311,4272,73,9
Užsienio turtas9 992,310 290,4298,13,0
Įsipareigojimai užsieniui2 953,62 979,025,40,9
VIDAUS KREDITAS7 690,57 809,4118,81,5
Pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems
socialinio ir sveikatos draudimo fondams (grynosios)
188,963,5-125,5-66,4
Pretenzijos vietiniams valdymo organams240,9253,712,75,3
Pretenzijos nefinansinėms valstybinėms įmonėms
194,8224,129,315,0
Pretenzijos privačiam sektoriui6 242,96 409,9166,92,7
Pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms
822,9858,235,34,3
PINIGAI7 303,87 416,6112,81,5
Pinigai apyvartoje3 318,83 348,829,90,9
Indėliai iki pareikalavimo3 985,04 067,982,92,1
KVAZIPINIGAI6 331,26 552,2221,13,5
Indėliai užsienio valiutomis3 770,03 930,5160,54,3
Terminuotieji ir taupomieji indėliai2 561,12 621,760,52,4
KITI STRAIPSNIAI (GRYNIEJI)1 094,31 151,957,65,3

Pastaba

Pinigų apžvalga apima Lietuvos banko, komercinių bankų, užsienio bankų skyrių ir kredito unijų bei Vyriausybės grynąją poziciją Tarptautiniame valiutos fonde.