Lietuvos bankas
2010-09-22
1) Nutarta 2003 m. sausio mėn. Tarptautiniam valiutos fondui (TVF) grąžinti visas likusias lėšas, skirtas Lietuvos bankui (LB) iš TVF suteiktų paskolų Lietuvos Respublikai. Sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad užsienio atsargų dydis yra pakankamas, o įsipareigojimai TVF susiję su papildomomis

1) Nutarta 2003 m. sausio mėn. Tarptautiniam valiutos fondui (TVF) grąžinti visas likusias lėšas, skirtas Lietuvos bankui (LB) iš TVF suteiktų paskolų Lietuvos Respublikai.

Sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad užsienio atsargų dydis yra pakankamas, o įsipareigojimai TVF susiję su papildomomis išlaidomis. TVF pritaria šiam paskolos grąžinimui.

TVF Lietuvos Respublikai pagal Išplėstinio finansavimo programą 1994 - 1997 m. suteikė 134,55 mln. SST*. Paskola buvo paskirstyta lygiomis dalimis Finansų ministerijai ir LB. Paskola pradėta dalimis grąžinti 1999 m. 2002 m. rugsėjo 30 d. LB įsipareigojimai TVF sudarė 41,83 mln. SST (193,83 mln. Lt).

2) Apsvarstyti 2002 m. rugpjūčio 22 d. - rugsėjo 4 d. atlikto Vokietijos banko VEREINS UND WESTBANK AG Vilniaus skyriaus inspektavimo rezultatai. Inspektavimo metu buvo patikrintas pateiktų ataskaitų sudarymo ir informacijos teisingumas, atlikta skyriaus aktyvų, pajamų - išlaidų, likvidžių aktyvų ir einamųjų įsipareigojimų struktūros bei kitimo tendencijų analizė.

3) Nutarta leisti UAB Sampo bankui steigti Klaipėdos filialą. UAB Sampo bankas filialą Klaipėdoje steigia plėsdamas savo veiklą ir vykdydamas Strateginį verslo planą.

4) Nutarta patvirtinti Palūkanų normos spragos (angl. - GAP) apskaičiavimo ataskaitos formą. Sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad plėtojantis šalies finansų rinkai ir didėjant bankų tarpusavio konkurencijai, šalia kredito rizikos vis didesnę reikšmę įgauna tinkamas palūkanų normos rizikos valdymas. Ataskaitų duomenys įgalintų įvertinti kaip artimiausių vienerių metų laikotarpyje pasikeistų bankų ir bankinio sektoriaus grynosios palūkanų pajamos, sumažėjus ar padidėjus palūkanų normoms.

5) Nutarta išduoti Ignalinos kredito unijai licenciją, suteikiančią teisę nuo kredito unijos įregistravimo dienos verstis Kredito unijų įstatyme nustatyta veikla (išskyrus diskontuoti ir inkasuoti vekselius).

Ignalinos kredito unija yra kooperatiniais pagrindais savanoriškai suorganizuota šio rajono fizinių asmenų kredito įstaiga. Šiai kredito unijai pradėjus veiklą, tai bus 50-oji kredito unija veikianti Lietuvoje.

6) Nutarta patvirtinti 200 Lt proginės monetos, skirtos Mindaugo karūnavimo 750-osioms metinėms, grafinių projektų konkurso rezultatus.

Pirmoji vieta paskirta Petro Repšio sukurtam grafiniam monetos projektui. Antroji ir trečioji vietos atitinkamai paskirtos dailininkams Rytui Jonui Belevičiui ir Jonui Gediminui Žukauskui. Taip pat patvirtintas Petro Repšio sukurti monetos averso ir reverso grafiniai projektai, pagal kuriuos bus kuriama moneta, kurią planuojama išleisti 2003 m. II ketvirtyje. Tai bus pirmoji Lietuviška proginė moneta kaldinama iš dviejų metalų ? aukso ir sidabro.