Lietuvos bankas
2010-09-22
Pagrindiniai rugpjūčio mėn. rezultatai. 2002 m. rugpjūčio mėn. mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) siekė 97,5 mln. litų. Palyginti su liepos mėn., jis sumažėjo 84,1 mln. litų. Šių metų liepos-rugpjūčio mėn. ESD sudarė 279,2 mln. litų

Pagrindiniai rugpjūčio mėn. rezultatai. 2002 m. rugpjūčio mėn. mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) siekė 97,5 mln. litų. Palyginti su liepos mėn., jis sumažėjo 84,1 mln. litų. Šių metų liepos-rugpjūčio mėn. ESD sudarė 279,2 mln. litų, arba tik ketvirtadalį antrojo ketvirčio ESD. Tai leidžia tikėtis, kad, palyginti su antruoju 2002 m. ketvirčiu, trečiojo ketvirčio ESD bus gerokai mažesnis.

ESD sumažėjimą rugpjūčio mėn. daugiausia lėmė sumažėjęs užsienio prekybos deficitas. 2002 m. rugpjūčio mėn., palyginti su liepos mėn., sumažėjo prekių eksportas, tačiau, palyginti su prekių eksportu, importas sumažėjo daugiau. Palyginti su praeitų metų atitinkamu laikotarpiu, prekių eksportas didėjo lėčiau negu importas. Antai 2002 m. rugpjūčio mėn., palyginti su 2001 m. rugpjūčio mėn., prekių eksportas padidėjo 4,4 procento, o importas (f.o.b. kainomis) ? 9 procentais.

Palyginti su šių metų liepos mėn., rugpjūčio mėn. 6 procentais sumažėjo ir paslaugų eksportas. Paslaugų importas sumažėjo 4,8 procento. Palyginti su 2001 m. rugpjūčio mėn., paslaugų eksportas ir importas atitinkamai padidėjo 4,3 ir 6,5 procento. Palyginti su šių metų liepos mėn., rugpjūčio mėn. teigiamas paslaugų balansas sumažėjo 17,9 mln. litų, o palyginti su 2001 m. rugpjūčio mėn., padidėjo 3,8 mln. litų.

2002 m. rugpjūčio mėn., palyginti su liepos mėn., neigiamas pajamų balansas sumažėjo 6,5 mln. litų, tačiau sumažėjo ir teigiamas einamųjų pervedimų balansas (11 mln. Lt).

Kapitalo ir finansinės sąskaitos balansas rugpjūčio mėn. buvo teigiamas ir siekė 450,1 mln. litų. Neįskaitant oficialiųjų tarptautinių atsargų, šalies ūkio subjektų užsienio turtas (finansiniai reikalavimai nerezidentams) rugpjūčio mėn. sumažėjo 603,4 mln. litų, o tarptautiniai finansiniai įsipareigojimai ? 59,3 mln. litų.

Rugpjūčio mėn. šalies komercinių bankų užsienio turtas sumažėjo 402,8 mln. litų, o kitų šalies ūkio subjektų ? 200,6 mln. litų. Komercinių bankų užsienio turto sumažėjimą rugpjūčio mėn. lėmė 397,6 mln. litų sumažėję vienos nakties indėliai (liepos mėn. jie buvo padidėję 490,3 mln. Lt). Neigiamą kitų šalies ūkio subjektų investicijų srautą užsienyje lėmė 183 mln. litų sumažėję indėlių ir korespondentinių sąskaitų likučiai užsienio bankuose.

Rugpjūčio mėn. tiesioginių užsienio investicijų srautas Lietuvoje siekė 114,1 mln. litų, o investicijų portfelio 1,2 mln. litų. Kita vertus, valstybės vardu iš užsienio gautų paskolų grąžinimas (101 mln. Lt) ir nerezidentų indėlių bei korespondentinių sąskaitų šalies komerciniuose bankuose likučių sumažėjimas (79,4 mln. Lt) lėmė, kad bendras užsienio investicijų Lietuvoje srautas rugpjūčio mėn. buvo neigiamas.

Lietuvos bankas rugpjūčio mėn. iš komercinių bankų nupirko bazinės valiutos už 173,5 mln. litų daugiau negu jos pardavė. Todėl, nepaisant centrinės valdžios indėlių užsienio valiuta sumažėjimo, bendras teigiamas oficialiųjų tarptautinių atsargų srautas rugpjūčio mėn. mokėjimų balanse siekė 105,1 mln. litų.