Lietuvos bankas
2010-09-22
2002 m. rugsėjo mėn. pabaigoje pinigų atsarga buvo 4 285,9 mln. Litų. Per mėnesį ji sumažėjo 139,1 mln. Litų, iš jos išleisti į apyvartą grynieji pinigai padidėjo 63,8 mln. Litų. Centrinės vyriausybės indėliai per mėnesį padidėjo 222,0 mln. litų.

2002 m. rugsėjo mėn. pabaigoje pinigų atsarga buvo 4 285,9 mln. Litų. Per mėnesį ji sumažėjo 139,1 mln. Litų, iš jos išleisti į apyvartą grynieji pinigai padidėjo 63,8 mln. Litų. Centrinės vyriausybės indėliai per mėnesį padidėjo 222,0 mln. Litų. Pagrindinė pinigų atsargos mažėjimo ir centrinės vyriausybės indėlių didėjimo priežastis buvo ta, kad vyriausybė išleido daugiau vyriausybės vertybinių popierių, negu išpirko.

Užsienio turtas padidėjo 109,5 mln. Litų. Užsienio turtą didino tai, kad Lietuvos bankas iš komercinių bankų nupirko valiutos 35,2 mln. Litų sumai daugiau negu pardavė, o taip pat Lietuvos banko operacijos su centrinės valdžios institucijomis.

(Mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2002 082002 09Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS7 411,07 520,5109,51,5
PRETENZIJOS CENTRINEI VYRIAUSYBEI
6,86,8--
PRETENZIJOS PRIVAČIAM SEKTORIUI
7,57,60,10,7
PRETENZIJOS DEPOZITINIAMS BANKAMS
14,114,1-0,0-0,1
PRETENZIJOS NEBANKINĖMS FINANSINĖMS
INSTITUCIJOMS
----
KITAS TURTAS259,7268,48,73,4
IŠ VISO TURTO7 699,07 817,3118,31,5
PINIGŲ ATSARGA4 425,04 285,9-139,1-3,1
iš jų: CB išleisti į apyvartą pinigai
3 632,13 695,963,81,8
ĮSIPAREIGOJIMAI UŽSIENIUI400,5409,99,42,4
CENTRINĖS VYRIAUSYBĖS INDĖLIAI2 205,02 427,0222,010,1
UŽSIENIO PARAMOS FONDŲ LĖŠOS27,828,00,10,4
KAPITALO SĄSKAITOS616,6648,832,25,2
KITI ĮSIPAREIGOJIMAI24,117,8-6,3-26,2
IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ7 699,07 817,3118,31,5

Pastabos:

1. PINIGŲ ATSARGOS sąvoka apima: išleistus į apyvartą pinigus, veikiančių bankų atsargas Lietuvos banke bei kitų sektorių (išskyrus Centrinės vyriausybės) indėlius iki pareikalavimo.
2. KITUS ĮSIPAREIGOJIMUS sudaro neklasifikuotieji įsipareigojimai, tarpbankinių mokėjimų sąskaitos nekonvertuojamosiomis valiutomis, indėliai užsienio valiutomis bei kiti įsipareigojimai depozitiniams bankams, nepatenkantys į pinigų atsargą.