Lietuvos bankas
2010-09-22
2002 m. rugsėjo mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 7 609,0 mln. litų (2 154,7 mln. JAV dolerių arba 2 203,7 mln. eurų). Per mėnesį jos padidėjo 115,1 mln. litų arba 1,5 procento.

2002 m. rugsėjo mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 7 609,0 mln. litų (2 154,7 mln. JAV dolerių arba 2 203,7 mln. eurų). Per mėnesį jos padidėjo 115,1 mln. litų arba 1,5 procento.

Pagrindinės oficialiųjų tarptautinių atsargų didėjimo priežastys buvo Lietuvos banko grynasis bazinės valiutos pirkimas iš komercinių bankų ir operacijos su centrinės valdžios institucijomis, kurios padidino atsargas atitinkamai 35,2 ir 34,6 mln. litų. Atsargas taip pat didino Lietuvos banko gautos grynosios pajamos iš investicijų užsienio valiutomis bei 12,5 mln. litų padidėję Lietuvos banko atpirkimo sandoriai su nerezidentais.

(Mln. Lt, jei nenurodyta kitaip; laikotarpio pabaigoje)
 Oficialiosios tarptautinės atsargos
Iš visoPiniginis auksas2Specialiosios
skolinimosi
teisės

Atsargų
pozicija
TVF

Konvertuojamosios valiutosKitos
pretenzijos
mln.
USD 
mln.
EUR1 
mln.
LTL 
mln.
LTL 
Trojos
uncijomis
(mln.)

Iš visoGrynieji pinigai ir indėliaiVertybiniai
popieriai
Išvestinės
finansinės
priemonės

Iš visoCentrinėse
pinigų
institucijose
ir TAB


Bankuose
2002 082 138,52 170,47 493,9203,80,186199,30,17 090,71 513,1215,71 297,55 577,6--
2002 092 154,72 203,77 609,0212,00,186196,10,17 200,81 988,5209,11 779,45 212,3--
2002 09 - 08
Pokytis:mln. Lt16,233,3115,18,2--3,10,0110,1475,4-6,6482,0-365,3--
procentais0,81,51,54,0--1,60,51,631,4-3,11,4 k-6,5--

Pastabos:

1. XEU iki 1998 gruodžio 31 d.
2. Nuo 2001 m. gruodžio auksas yra įkainojamas kartą per mėnesį paskutinę darbo dieną užfiksuotos Londono aukso kainos verte. Anksčiau auksas buvo įkainojamas kartą per metus paskutinę darbo dieną mažiausios tų metų užfiksuotos Londono aukso kainos verte, jeigu ta vertė buvo mažesnė už apskaitos vertę.