Lietuvos bankas
2010-09-22
2003 m. kovo 30 d. bus baigiama platinti 50 Lt nominalo proginė moneta, skirta A.Mickevičiaus 200-osioms gimimo metinėms. Pagal nustatytą tvarką, proginės monetos yra platinamos 5 metus nuo jų išleidimo į apyvartą dienos.

2003 m. kovo 30 d. bus baigiama platinti 50 Lt nominalo proginė moneta, skirta A.Mickevičiaus 200-osioms gimimo metinėms.

Pagal nustatytą tvarką, proginės monetos yra platinamos 5 metus nuo jų išleidimo į apyvartą dienos. Moneta į apyvartą buvo išleista 1998 m. Monetų dar galima įsigyti Lietuvos banko kasose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.