Lietuvos bankas
2010-09-22
1) Nutarta įspėti kredito uniją „Vilties kelias“ dėl veiklos trūkumų ir pažeidimų bei laikinai atšaukti jai leidimą teikti ilgalaikes ir trumpalaikes savitarpio paskolas. Sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad 2002 m. rugpjūčio mėn. vykusio inspektavimo metu buvo nustatyta, kad kredito
1) Nutarta įspėti kredito uniją „Vilties kelias“ dėl veiklos trūkumų ir pažeidimų bei laikinai atšaukti jai leidimą teikti ilgalaikes ir trumpalaikes savitarpio paskolas. Sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad 2002 m. rugpjūčio mėn. vykusio inspektavimo metu buvo nustatyta, kad kredito unija neužtikrino tinkamo paskolų grupavimo, nepašalino praeito inspektavimo metu nustatytų trūkumų, bei netiksliai sudarinėjo Lietuvos bankui teikiamas ataskaitas. Kredito unija įpareigota sudaryti papildomus specialiuosius atidėjimus bei pašalinti kitus nustatytus veiklos trūkumus ir pažeidimus.

2) Patvirtintos Kliento atliekamų operacijų pinigais ir sandorių registro tvarkymo taisyklės. Taisyklės reglamentuoja kliento atliktų operacijų pinigais, kurių suma viršija 50 tūkst. litų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta bei įtartinų operacijų registro tvarkymą. Taisyklės patvirtintos atsižvelgiant į naujus LR pinigų plovimo prevencijos įstatymo pakeitimus.

3) Patvirtinti Kriterijai, kuriais vadovaujantis operacija pinigais laikoma įtartina. Pagal nustatytus kriterijus operacija pinigais laikoma įtartina, jeigu kredito ar finansinės įstaigos kliento operacijos neatitinka įmonės registruotos veiklos ar įprasto bendradarbiavimo su kredito ir finansine įstaiga; du fiziniai asmenys ar daugiau įneša grynuosius pinigus į tą pačią sąskaitą, nurodę neįprastą tokio įnešimo priežastį, o pinigai vėliau pervedami į Lietuvos ar užsienio valstybių kredito įstaigose esančias fizinių ir juridinių asmenų sąskaitas (savo ar kitų); fizinis asmuo gauna iš užsienio valstybių kredito ar finansinių įstaigų pinigų sumą, viršijančią 50000 litų ar atitinkamą užsienio valiutos sumą, perskaičiuotą į litus tos dienos oficialiu kursu, ir dažnai ima grynais pinigais; neįprastai padidėja kliento atsiskaitymas grynaisiais pinigais; klientas dėl neaiškių priežasčių išskaido operaciją pinigais į kelias operacijas, kad nė vienos iš jų suma nesiektų 50000 litų arba atitinkamos užsienio valiutos sumos, perskaičiuotos į litus tos dienos oficialiu kursu; bei kiti kriterijai.

4) Nutarta dalinai pakeisti Detalų tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, susijusios su Lietuvos banko veikla, sąrašą. Naujos redakcijos sąraše detalizuojamas ankstesniu nutarimu patvirtintas sąrašas. Nustatoma kokia informacija, susijusi su Lietuvos banko veikla, sudaro tarnybinę paslaptį.