Lietuvos bankas
2010-09-22
1. Dėl poveikio priemonių taikymo kredito unijai „Vilties kelias“. 2. Dėl kliento atliekamų operacijų pinigais ir sandorių registro tvarkymo taisyklių.

1. Dėl poveikio priemonių taikymo kredito unijai „Vilties kelias“.

2. Dėl kliento atliekamų operacijų pinigais ir sandorių registro tvarkymo taisyklių.

3. Dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis operacija pinigais laikoma įtartina, patvirtinimo.

4. Dėl Lietuvos banko valdybos 2001 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 111 „Dėl detalių įslaptintos informacijos, susijusios su Lietuvos banko veikla, sąrašų“ pakeitimo.