Lietuvos bankas
2010-09-22
2002 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 13,6 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 103,4 mln. litų, iš jo pinigai apyvartoje, indėliai iki pareikalavimo bei terminuotieji ir taupomieji indėliai atitinkamai padidėjo 39,9, 50,1 ir 78,7 mln. litų

2002 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 13,6 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 103,4 mln. litų, iš jo pinigai apyvartoje, indėliai iki pareikalavimo bei terminuotieji ir taupomieji indėliai atitinkamai padidėjo 39,9, 50,1 ir 78,7 mln. litų, o indėliai užsienio valiutomis sumažėjo 65,3 mln. litų. 

Grynasis užsienio turtas rugpjūčio mėn. sumažėjo 213,3 mln. litų, iš jo užsienio turtas ir įsipareigojimai užsieniui atitinkamai sumažėjo 284,9 ir 71,6 mln. litų. Grynojo užsienio turto mažėjimą lėmė centrinės vyriausybės operacijos užsienio valiutomis Lietuvos banke ir padidėjusios komercinių bankų investicijos į Lietuvos vyriausybės vertybinius popierius užsienio valiutomis.

Vidaus kreditas padidėjo 308,6 mln. litų, iš jo grynosios pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems socialinio ir sveikatos draudimo fondams padidėjo 61,7 mln. litų, o pretenzijos privačiam sektoriui padidėjo 219,6 mln. litų. Pretenzijų privačiam sektoriui didėjimą lėmė padidėjusios komercinių bankų ilgalaikės paskolos litais privačioms įmonėms ir fiziniams asmenims atitinkamai 134,5 ir 77,1 mln. litų.

(Mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2002 072002 08Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS (GRYNASIS)7 252,07 038,7-213,3-2,9
Užsienio turtas10 277,29 992,3-284,9-2,8
Įsipareigojimai užsieniui3 025,22 953,6-71,6-2,4
VIDAUS KREDITAS7 381,97 690,5308,64,2
Pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems
socialinio ir sveikatos draudimo fondams (grynosios)
127,2188,961,748,5
Pretenzijos vietiniams valdymo organams239,9240,91,10,4
Pretenzijos nefinansinėms valstybinėms įmonėms
190,3194,84,52,4
Pretenzijos privačiam sektoriui6 023,46 242,9219,63,6
Pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms
801,2822,921,72,7
PINIGAI7 213,87 303,890,01,2
Pinigai apyvartoje3 279,03 318,839,91,2
Indėliai iki pareikalavimo3 934,93 985,050,11,3
KVAZIPINIGAI6 317,86 331,213,40,2
Indėliai užsienio valiutomis3 835,33 770,0-65,3-1,7
Terminuotieji ir taupomieji indėliai2 482,42 561,178,73,2
KITI STRAIPSNIAI (GRYNIEJI)1 102,41 094,3-8,1-0,7

Pastaba

Pinigų apžvalga apima Lietuvos banko, komercinių bankų, užsienio bankų skyrių ir kredito unijų bei Vyriausybės grynąją poziciją Tarptautiniame valiutos fonde.