Lietuvos bankas
2010-09-22
2002 m. liepos mėn. mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) siekė 181,7 mln. litų. Palyginti su birželio mėn., jis sumažėjo 96,5 mln. litų. Šį sumažėjimą daugiausia lėmė gerokai padidėjęs teigiamas paslaugų balansas. Šių metų liepos mėn., palyginti su 2001 m.

2002 m. liepos mėn. mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) siekė 181,7 mln. litų. Palyginti su birželio mėn., jis sumažėjo 96,5 mln. litų. Šį sumažėjimą daugiausia lėmė gerokai padidėjęs teigiamas paslaugų balansas.

Šių metų liepos mėn., palyginti su 2001 m. liepos mėn., padidėjo prekių eksportas. Palyginti su prekių eksportu, importas didėjo dar sparčiau, todėl šių metų liepos mėn. ESD, palyginti su praėjusių metų liepos mėn., padidėjo 103,6 mln. litų.

Palyginti su šių metų birželio mėn., liepos mėn. paslaugų eksportas padidėjo 14 procentų, o paslaugų importas sumažėjo 0,7 procento. Paslaugų eksporto padidėjimą daugiausia lėmė (daugiau kaip 21 mln. litų) padidėjusios kelionių pajamos. Palyginti su 2001 m. liepos mėn., paslaugų eksportas ir importas padidėjo atitinkamai 14,2 ir 8,8 procento. Palyginti su šių metų birželio mėn., liepos mėn. teigiamas paslaugų balansas padidėjo 65,7 mln. litų, o palyginti su 2001 m. liepos mėn., - 42,1 mln. litų.

2002 m. liepos mėn., palyginti su birželio mėn., šalies ūkio subjektų išmokėti dividendai nerezidentams už jų investicijas Lietuvoje sumažėjo 11 mln. litų, tačiau padidėjo sumokėtų palūkanų suma už skolos vertybinius popierius (daugiausia už euroobligacijas). Neigiamas pajamų balansas iš viso padidėjo 10,4 mln. litų.

Kapitalo ir finansinės sąskaitos balansas liepos mėn. buvo neigiamas ir siekė 106,7 mln. litų. Neįskaitant oficialiųjų tarptautinių atsargų, šalies ūkio subjektų užsienio turtas (finansiniai reikalavimai nerezidentams) liepos mėn. padidėjo 280 mln. litų, o tarptautiniai finansiniai įsipareigojimai sumažėjo 795,1 mln. litų.

Liepos mėn. užsienyje daugiausia investavo šalies komerciniai bankai. Bankų investicijų į nerezidentų skolos vertybinius popierius srautas siekė 74,4 mln. litų, kitų investicijų srautas ? 517,7 mln. litų (iš jų vienos nakties indėliai padidėjo 490,3 mln. litų). Kadangi sumažėjo įsiskolinimas nerezidentams už prekes ir paslaugas, kitų šalies ūkio subjektų investicijų srautas užsienyje buvo neigiamas (298,6 mln.Lt).

Bendrą neigiamą užsienio investicijų Lietuvoje srautą liepos mėn. lėmė didelis neigiamas investicijų portfelio srautas. Liepos mėn. Vyriausybė už 703,5 mln. litų išpirko ankstesnės emisijos euroobligacijas. Tuo tarpu tiesioginių užsienio investicijų srautas liepos mėn. siekė tik 122,7 mln. litų.

Liepos mėn. bendras kitų užsienio investicijų srautas buvo neigiamas (26,2 mln. Lt). Šalies komerciniuose bankuose šių investicijų srautas buvo teigiamas ir siekė 157,6 mln. litų (ypač daugėjo nerezidentų indėlių ir lėšų korespondentinėse sąskaitose). Tuo tarpu investicijų į kitų ūkio subjektų įmones srautas buvo neigiamas (178,6 mln. Lt).

Tai, kad liepos mėn. buvo išpirktos Vyriausybės euroobligacijos, turėjo didžiausią įtaką oficialiųjų tarptautinių atsargų sumažėjimui. Be to, Lietuvos bankas komerciniams bankams pardavė bazinės valiutos už 182,3 mln. litų daugiau negu jos nupirko. Todėl bendras neigiamas oficialiųjų tarptautinių atsargų srautas liepos mėn. mokėjimų balanse siekė 845,7 mln. litų.