Lietuvos bankas
2010-09-22
2002 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 7 493,9 mln. litų (2 138,5 mln. JAV dolerių arba 2 170,4 mln. eurų). Per mėnesį jos padidėjo 105,3 mln. litų arba 1,4 procento. Pagrindinė oficialiųjų tarptautinių atsargų didėjimo priežastis buvo ta

2002 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 7 493,9 mln. litų (2 138,5 mln. JAV dolerių arba 2 170,4 mln. eurų). Per mėnesį jos padidėjo 105,3 mln. litų arba 1,4 procento.

Pagrindinė oficialiųjų tarptautinių atsargų didėjimo priežastis buvo ta, kad per mėnesį komerciniai bankai pardavė Lietuvos bankui bazinės valiutos 173,5 mln. litų sumai daugiau, negu nupirko. Atsargas taip pat didino Lietuvos banko gautos grynosios pajamos iš investicijų užsienio valiutomis bei 8,5 mln. litų padidėjusios komercinių bankų privalomosios atsargos užsienio valiutomis. Operacijos su centrinės valdžios institucijomis oficialiąsias tarptautines atsargas mažino 108,2 mln. litų.

(Mln. Lt, jei nenurodyta kitaip; laikotarpio pabaigoje)
 Oficialiosios tarptautinės atsargos
Iš visoPiniginis auksas2Specialiosios
skolinimosi
teisės

Atsargų
pozicija
TVF

Konvertuojamosios valiutosKitos
pretenzijos
mln.
USD 
mln.
EUR1 
mln.
LTL 
mln.
LTL 
Trojos
uncijomis
(mln.)

Iš visoGrynieji pinigai ir indėliaiVertybiniai
popieriai
Išvestinės
finansinės
priemonės

Iš visoCentrinėse
pinigų
institucijose
ir TAB


Bankuose
2002 072 100,62 139,97 388,6200,10,186203,20,16 985,2994,5219,5775,05 990,7--
2002 082 138,52 170,47 493,9203,80,186199,30,17 090,71 513,1215,71 297,55 577,6--
2002 08 - 07
Pokytis:mln. Lt37,830,5105,33,8--4,00,0105,5518,6-3,8522,4-413,1--
procentais1,81,41,41,9--1,9-0,51,552,1-1,71,7 k-6,9--

Pastabos:

1. XEU iki 1998 gruodžio 31 d.
2. Nuo 2001 m. gruodžio auksas yra įkainojamas kartą per mėnesį paskutinę darbo dieną užfiksuotos Londono aukso kainos verte. Anksčiau auksas buvo įkainojamas kartą per metus paskutinę darbo dieną mažiausios tų metų užfiksuotos Londono aukso kainos verte, jeigu ta vertė buvo mažesnė už apskaitos vertę.