Lietuvos bankas
2010-09-22
1) Apsvarstyti AB Vilniaus banko inspektavimo, vykusio nuo 2002 m. gegužės - liepos mėn., rezultatai. Nutarta įpareigoti AB Vilniaus banką iki 2002 m. rugsėjo 30 d. įvertinti inspektavimo metu nustatytus abejotinų aktyvų grupavimo trūkumus ir sudaryti trūkstamus specialiuosius atidėjimus, taip pat pašalinti

1) Apsvarstyti AB Vilniaus banko inspektavimo, vykusio nuo 2002 m. gegužės - liepos mėn., rezultatai.

Nutarta įpareigoti AB Vilniaus banką iki 2002 m. rugsėjo 30 d. įvertinti inspektavimo metu nustatytus abejotinų aktyvų grupavimo trūkumus ir sudaryti trūkstamus specialiuosius atidėjimus, taip pat pašalinti kitus inspektavimo ataskaitoje nurodytus veiklos trūkumus ir apie tai informuoti Lietuvos banką (LB).

Taip pat nutarta informuoti AB Vilniaus banko akcininką Švedijos banką Skandinaviska Enskilda Banken apie inspektavimo metu nustatytus banko veiklos trūkumus.

2) Nutarta leisti UAB Sampo bankui įregistruoti banko statuto pakeitimus (naują redakciją), tarp jų ir susijusius su banko akcinio kapitalo padidinimu iki 57 040 000 Lt.

Taip pat nutarta pakeisti bankui išduotą banko licenciją su apribojimu į banko licenciją, suteikiančią teisę atlikti visas LR komercinių bankų įstatymo ir banko statuto nustatytas banko operacijas.

3) Patvirtinti Kredito įstaigų finansinės apskaitos ir atskaitomybės rengimo politikos pagrindiniai principai.

Šie principai pakeis 1996 m. rugpjūčio 15 d. LB valdybos nutarimu patvirtintus Kredito įstaigų finansinės apskaitos ir atskaitomybės rengimo pagal Tarptautinius apskaitos standartus pagrindinius principus.

Naujuose principuose detaliau reglamentuotas finansinės apskaitos ir atskaitomybės sudarymas, apskaitos politikos pakeitimo sąlygos. Naujieji principai parengti atsižvelgiant į Buhalterinės apskaitos įstatymą, Tarptautinių apskaitos standartų reikalavimus bei kitus teisės aktus.