Lietuvos bankas
2010-09-22
1. Išklausyta 2002 m. I pusmečio užsienio atsargų investavimo ataskaita. Per pirmąjį šių metų pusmetį oficialiosios atsargos padidėjo 493,1 mln. eurų arba 26 proc. Užsienio atsargų pokytis pirmąjį šių metų pusmetį yra didžiausias nuo 1992 metų.

1) Išklausyta 2002 m. I pusmečio užsienio atsargų investavimo ataskaita.

Per pirmąjį šių metų pusmetį oficialiosios atsargos padidėjo 493,1 mln. eurų arba 26 proc.

Užsienio atsargų pokytis pirmąjį šių metų pusmetį yra didžiausias nuo 1992 metų. Esminis veiksnys lėmęs šį pokytį buvo padidėję įsipareigojimai Lietuvos banko indėlininkams, kurių didžiausias yra Finansų ministerija. Lėšų, laikomų centriniame banke, padidėjimas didžiąja dalimi susijęs su įplaukomis iš naujų euroobligacijų emisijos.

Vidaus rinkos veiksniai sąlygojo tai, kad šių metų pirmąjį pusmetį komerciniai bankai pardavė 200,8 mln. eurų daugiau bazinės valiutos negu pirko, ir tai buvo antras pagal dydį teigiamo užsienio atsargų pokyčio veiksnys. Šio pusmečio lito ir bazinės valiutos keitimo su bankais teigiamas balansas buvo didžiausias nuo 1994 metų.

Grynosios pajamos iš užsienio atsargų investavimo užsienio atsargas padidino 30,2 mln. eurų. Dėl valiutų kursų bei aukso kainos pokyčių užsienio atsargų vertė eurais išaugo 17,0 mln. eurų.

Šių metų pirmąjį pusmetį komercinių bankų privalomosios atsargos sumažėjo 31,6 mln. eurų. Šis sumažėjimas buvo sąlygotas šių metų gegužės mėnesį nuo 8 proc. iki 6 proc. sumažintos privalomųjų atsargų normos.

2002 m. I pusmetį užsienio atsargos buvusia bazine valiuta JAV doleriais buvo pakeistos į naują bazinę valiutą eurus. Eurų lyginamasis svoris padidėjo nuo 9,5 proc. gruodžio mėn. pabaigoje iki 96 proc. vasario mėn. pabaigoje.

2) Išklausyta 2002 m. I pusmečio pasaulio ekonomikos raidos apžvalga.

2002 metų pirmą pusmetį ekonomikos augimas pagrindiniuose visuotinės ekonomikos regionuose buvo kur kas silpnesnis nei tikėtasi. Tai sąlygojo tolimesnį infliacijos mažėjimą, nedarbo išaugimą.

Šių metų pirmą ketvirtį JAV ekonomika gana stipriai kilo, tačiau antrasis ketvirtis sukėlė neaiškumų dėl tolesnės plėtros. Stipriausią impulsą ekonomikai, kaip ir tikėtasi, suteikė atsargų likvidavimas, taip pat palyginti stabilios ir stiprios namų ūkių vartojimo išlaidos. Infliacija JAV sumažėjo iki vieno istoriškai žemiausių lygių, nedarbo lygis tapo didžiausias nuo 1994 m., Federalinių rezervų banko nustatyta palūkanų norma išliko žemiausia per daugiau nei 40 metų.

Pirmąjį šių metų pusmetį euro zonoje besitęsiantis investicijų mažėjimas bei sulėtėjęs namų ūkių vartojimo išlaidų augimas buvo pagrindinės silpno ekonomikos augimo priežastys. Vangi ūkio plėtra lėmė nedarbo didėjimą ir infliacijos lėtėjimą. Pusmečio pabaigoje infliacija tapo žemesnė negu ECB siektina riba. Šios priežastys, o taip pat ir netikrumas dėl ekonomikos raidos perspektyvų sąlygojo tai, jog ECB palūkanų normų nepakeitė.

Japonijoje spartėjantys investicijų kritimo tempai, silpnas namų ūkių vartojimas, toliau vyraujančios eksporto ir importo smukimo tendencijos lėmė BVPmažėjimą, kuris tęsiasi jau keturis ketvirčius iš eilės. Nedarbo lygis išliko vienas istoriškai didžiausių, trečius metus tęsėsi defliacija.

Finansų rinkose šių metų pirmasis pusmetis buvo permainingas. Tamprūs pasaulio finansų rinkų ryšiai, priklausomybė nuo JAV, buvo ypač ryškūs akcijų rinkose. Geresni nei tikėtasi įmonių pelningumo rezultatai bei ekonomikos atsigavimo lūkesčiai lėmė akcijų kainų kilimą metų pradžioje. Tačiau antrąjį metų ketvirtį, kilus apskaitos skandalams JAV, sušlubavo pasitikėjimas akcijų rinka. Pagrindiniai akcijų kainų indeksai krito 7,8-24,9 proc. nuo metų pradžioje buvusio lygio. Panašios tendencijos vyravo euro zonos ir Japonijos akcijų rinkose, kurias daugiausia lėmė įvykių JAV atgarsiai.

Akcijų išpardavimo banga buvo viena pagrindinių JAV dolerio silpnėjimo priežasčių. Nepalankūs doleriui buvo ir pasikeitęs JAV ekonomikos perspektyvų vertinimas, didėjantis einamosios sąskaitos deficitas, įtampa Artimuosiuose Rytuose ir Azijoje bei teroristinių išpuolių JAV grėsmė. JAV dolerio kursas krito daugumos valiutų atžvilgiu.

Dolerio silpnėjimas bei politinė įtampa lėmė aukso kainos didėjimą. Auksas gegužės mėnesio pabaigoje pabrango iki aukščiausio lygio per daugiau nei 4 metus.

Naftos kainos kilimą skatino sumažinta pasiūla ir sustiprėjęs naftos atsargų kaupimas.

3) Nutarta leisti Ukmergės ūkininkų kredito unijai įregistruoti įstatų pakeitimus.

Įstatų pakeitimai susiję su kredito unijos buveinės adreso pasikeitimu.