Lietuvos bankas
2010-09-22
1) Nutarta leisti AB PAREX BANKAS įregistruoti banko statuto pakeitimus.Statuto pakeitimai susiję su banko valdybos kompetencijos išplėtimu, aktyvų-pasyvų valdymo komiteto sudarymu ir kt.

1) Nutarta leisti AB PAREX BANKAS įregistruoti banko statuto pakeitimus.

Statuto pakeitimai susiję su banko valdybos kompetencijos išplėtimu, aktyvų-pasyvų valdymo komiteto sudarymu ir kt.