Lietuvos bankas
2010-09-22
Pagrindiniai birželio mėn. rezultatai. 2002 m. birželio mėn. mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) siekė 278,2 mln. litų. Palyginti su gegužės mėn., jis sumažėjo 96,7 mln. litų. Išankstiniais šių metų balandžio-birželio mėnesių duomenimis
2002 m. birželio mėn. mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) siekė 278,2 mln. litų. Palyginti su gegužės mėn., jis sumažėjo 96,7 mln. litų. Išankstiniais šių metų balandžio-birželio mėnesių duomenimis, 2002 m. antrojo ketvirčio ESD siekė 1,08 mlrd. litų. Palyginti su pirmuoju šių metų ketvirčiu, ESD padidėjo 669,1 mln. litų. ESD padidėjimą antrąjį ketvirtį lėmė padidėjęs užsienio prekybos deficitas.

Prekių eksportas 2002 m. birželio mėn., palyginti su gegužės mėn., sumažėjo 11,3 procento, o palyginti su praėjusių metų birželio mėn., - 0,5 procento. Prekių importas (skaičiuojant f.o.b. kainomis), palyginti su gegužės mėn., sumažėjo 10,4 procento, o, palyginti su praėjusių metų birželio mėn., padidėjo 10,6 procento. Išankstiniais duomenimis, 2002 m. antrojo ketvirčio užsienio prekybos deficitas, palyginti su pirmuoju ketvirčiu, padidėjo 674,6 mln. litų.

Palyginti su šių metų gegužės mėn., birželio mėn. paslaugų eksportas padidėjo 9 procentais, o paslaugų importas - 7 procentais. Paslaugų eksporto padidėjimą daugiausia lėmė, daugiau kaip 30 mln. litų, padidėjusios kelionių pajamos. Palyginti su 2001 m. birželio mėn., paslaugų eksportas ir importas padidėjo atitinkamai 3,5 ir 2,8 procento. Šių metų birželio mėn., palyginti su gegužės mėn., teigiamas paslaugų balansas padidėjo 19,6 mln. litų, o palyginti su 2001 m. birželio mėn., - 7,9 mln. litų.

2002 m. birželio mėn., palyginti su gegužės mėn., šalies ūkio subjektų išmokėti dividendai nerezidentams už jų investicijas Lietuvoje sumažėjo 13 mln. litų, o palūkanos už valstybės vardu gautas paskolas ir euroobligacijas atitinkamai 23 ir 21 mln. litų. Todėl bendras neigiamas pajamų balansas sumažėjo 67,5 mln. litų.

Kapitalo ir finansinės sąskaitos balansas birželio mėn. buvo teigiamas ir siekė 14,6 mln. litų. Neįskaitant oficialiųjų tarptautinių atsargų, šalies ūkio subjektų užsienio turtas (finansiniai reikalavimai nerezidentams) birželio mėn. padidėjo 177,4 mln. litų, o tarptautiniai finansiniai įsipareigojimai - 541,5 mln. litų.

Teigiamą bendrą užsienio investicijų Lietuvoje srautą birželio mėn. lėmė didelis tiesioginių užsienio investicijų srautas. Birželio mėn. jis siekė 763,9 mln. litų, o sausio?birželio mėn. - 1,3 mlrd. litų ir, išankstiniais duomenimis, 228,2 mln. litų buvo didesnis nei atitinkamo 2001 m. laikotarpio tiesioginių investicijų srautas. Tiesioginių užsienio investicijų padidėjimą birželio mėn. lėmė sėkmingas AB ,,Lietuvos dujos“ privatizavimas ir Rusijos AB ,,Yukos Oil Corporation“ investicijos AB ,,Mažeikių nafta“.

Investicijų portfelio įplaukos Lietuvoje birželio mėn. tesiekė 27,9 mln. litų. Tuo tarpu kitų užsienio investicijų srautas Lietuvoje (įsiskolinimas už prekes ir paslaugas, gautos grynosios užsienio paskolos ir kt.) buvo neigiamas ir sudarė 232,7 mln. litų. Didžiąją šių investicijų neigiamo srauto dalį (196 mln. Lt) sudarė sumažėję Lietuvos banko sudaryti atpirkimo sandoriai su nerezidentais.

Dėl Lietuvos banko sudarytų atpirkimo sandorių sumažėjimo birželio mėn. oficialiosios tarptautinės atsargos sumažėjo, tačiau Lietuvos bankas iš komercinių bankų nupirko užsienio valiutos už 548,8 mln. litų daugiau negu jos pardavė. Todėl bendras oficialiųjų tarptautinių atsargų srautas birželio mėn. mokėjimų balanse siekė beveik 354 mln. litų.