Lietuvos bankas
2010-09-22
2002 m. liepos mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 7 388,6 mln. litų (2 100,6 mln. JAV dolerių arba 2 139,9 mln. eurų). Per mėnesį jos sumažėjo 849,7 mln. litų arba 10,3 procento. Pagrindinė oficialiųjų tarptautinių atsargų mažėjimo priežastis buvo ta, kad
2002 m. liepos mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 7 388,6 mln. litų (2 100,6 mln. JAV dolerių arba 2 139,9 mln. eurų). Per mėnesį jos sumažėjo 849,7 mln. litų arba 10,3 procento. 

Pagrindinė oficialiųjų tarptautinių atsargų mažėjimo priežastis buvo ta, kad Vyriausybė išpirkdama 1997 m. laidos 200 mln. JAV dolerių vertės obligacijų emisiją, panaudojo Lietuvos banke esančias lėšas, gautas 2002 m. gegužės mėn. išplatinus 400 mln. eurų vertės euroobligacijų emisiją. Oficialiąsias atsargas taip pat mažino tai, kad Lietuvos bankas pardavė komerciniams bankams bazinės valiutos 182,3 mln. litų sumai daugiau, negu nupirko.

(
Mln. Lt, jei nenurodyta kitaip; laikotarpio pabaigoje)
 Oficialiosios tarptautinės atsargos
Iš visoPiniginis auksas2Specialiosios
skolinimosi
teisės

Atsargų
pozicija
TVF

Konvertuojamosios valiutos Kitos
pretenzijos
mln.
USD 
mln.
EUR1 
mln.
LTL 
mln.
LTL 
Trojos
uncijomis
(mln.)

Iš viso Grynieji pinigai ir indėliai Vertybiniai
popieriai
Išvestinės
finansinės
priemonės

Iš viso Centrinėse
pinigų
institucijose
ir TAB


Bankuose
2002 062 348,62 386,08 238,3208,40,186206,80,17 823,01 429,2264,71 164,56 393,8--
2002 072 100,62 139,97 388,6200,10,186203,20,16 985,2994,5219,5775,05 990,7--
2002 07 - 06
Pokytis:mln. Lt-248,0-246,1-849,7-8,3--3,60,0-837,8-434,7-45,3-389,4-403,1--
procentais-10,6-10,3-10,3-4,0--1,70,2-10,7-30,4-17,10,7 k-6,3--

Pastabos:

1. XEU iki 1998 gruodžio 31 d.
2. Nuo 2001 m. gruodžio auksas yra įkainojamas kartą per mėnesį paskutinę darbo dieną užfiksuotos Londono aukso kainos verte. Anksčiau auksas buvo įkainojamas kartą per metus paskutinę darbo dieną mažiausios tų metų užfiksuotos Londono aukso kainos verte, jeigu ta vertė buvo mažesnė už apskaitos vertę.