Lietuvos bankas
2010-09-22
1. Nutarta leisti AB Ūkio bankui įregistruoti statuto pakeitimus, susijusius su banko akcinio kapitalo padidinimu iki 90 707 988 Lt (anksčiau buvo 72 707 988 Lt).

1) Nutarta leisti AB Ūkio bankui įregistruoti statuto pakeitimus, susijusius su banko akcinio kapitalo padidinimu iki 90 707 988 Lt (anksčiau buvo 72 707 988 Lt).