Lietuvos bankas
2010-09-22
1, 2 ir 5 Lt banknotai yra nuolat išimami iš apyvartos, tačiau ir toliau galios neribotą laiką kaip mokėjimo ir atsiskaitymo priemonė, kol jų visiškai nepakeis atitinkamo nominalo monetos.Pasak Lietuvos banko (LB) Kasos departamento direktoriaus Arūno Dulkio, „mažiausio nominalo banknotų apyvartoje yra labai mažai ir jie retai

1, 2 ir 5 Lt banknotai yra nuolat išimami iš apyvartos, tačiau ir toliau galios neribotą laiką kaip mokėjimo ir atsiskaitymo priemonė, kol jų visiškai nepakeis atitinkamo nominalo monetos.

Pasak Lietuvos banko (LB) Kasos departamento direktoriaus Arūno Dulkio, „mažiausio nominalo banknotų apyvartoje yra labai mažai ir jie retai patenka į žmonių rankas. Todėl pasitaiko atvejų, kai prekybinės organizacijos ar atskiri prekybininkai, manydami, kad banknotai jau išimti iš apyvartos, kartais atsiskaitymams atsisako priimti mažiausio nominalo banknotus, nors privalėtų tai daryti. Kita vertus, įmones aptarnaujantys komerciniai bankai susidėvėjusius šio nominalo banknotus turi grąžinti į centrinį banką“.

2002 m. liepos 24 d. duomenimis, nuo anksčiau išleistų į apyvartą šio nominalo banknotų kiekio, apyvartoje liko: 1 Lt - 3,7 proc., 2 Lt - 2,3 proc., 5 Lt - 1,2 proc. Lyginant šio nominalo banknotų ir monetų esančių apyvartoje kiekio santykį, tai 1 Lt banknotai sudaro 15 proc., monetos - 85 proc.; 2 Lt banknotai - 12 proc., monetos 88 proc.; 5 Lt banknotai - 10 proc., monetos - 90 proc.

Iš apyvartos yra išimti ir negalioja kaip mokėjimo ir atsiskaitymo priemonė tik 1991 m. laidos 10, 20, 50 ir 100 Lt nominalo banknotai. Tačiau neribotą laiką jie yra ir bus nemokamai keičiami LB kasose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.