Lietuvos bankas
2010-09-22
1. Nutarta įspėti AB Vilniaus banką dėl Kredito įstaigų inspektavimo nuostatų pažeidimo Nuostatos numato, kad Lietuvos banko inspektavimo ataskaitos yra naudojamos tik priežiūros tikslams ir yra skirtos Lietuvos bankui bei inspektuojamo banko vadovams. AB Vilniaus bankas neužtikrino šio reikalavimo.

1. Nutarta įspėti AB Vilniaus banką dėl Kredito įstaigų inspektavimo nuostatų pažeidimo.

Nuostatos numato, kad Lietuvos banko inspektavimo ataskaitos yra naudojamos tik priežiūros tikslams ir yra skirtos Lietuvos bankui bei inspektuojamo banko vadovams. AB Vilniaus bankas neužtikrino šio reikalavimo.

2. Patvirtinti 50 Lt proginės monetos, skirtos Trakų salos piliai etalonai.

Tai bus pirmoji moneta iš naujos serijos „Lietuvos istorijos ir architektūros paminklai“. Monetą į apyvartą planuojama išleisti 2002 m. III ketvirčio pabaigoje.

3. Apsvarstyta Lietuvos banko finansinė būklė 2002 m. I pusmetį bei biudžeto vykdymo ataskaita.

Per šešis šių metų mėnesius Lietuvos bankas gavo 166,10 mln. Lt pajamų ir turėjo 78,38 mln. Lt išlaidų.

Didžioji dalis pajamų gauta iš užsienio atsargų valdymo, vertybinių popierių ir užsienio valiutų realizavimo. Išlaidas sudarė palūkanos už paskolas ir indėlius, atviros rinkos operacijos, personalo išlaikymo bei pinigų gamybos kaštai.