Lietuvos bankas
2010-09-22
2002 m. birželio mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 13 010,9 mln. litų. Per mėnesį jis padidėjo 52,4 mln. litų, iš jo pinigai apyvartoje padidėjo 270,9, o indėliai iki pareikalavimo sumažėjo 177,6 mln. litų. Indėliai užsienio valiutomis sumažėjo 218,0 mln. litų, o terminuotieji ir taupomieji indėliai padidėjo 177,0 mln. litų.

2002 m. birželio mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 13 010,9 mln. litų. Per mėnesį jis padidėjo 52,4 mln. litų, iš jo pinigai apyvartoje padidėjo 270,9, o indėliai iki pareikalavimo sumažėjo 177,6 mln. litų. Indėliai užsienio valiutomis sumažėjo 218,0 mln. litų, o terminuotieji ir taupomieji indėliai padidėjo 177,0 mln. litų.

Grynasis užsienio turtas birželio mėn. padidėjo 125,0 mln. litų. Užsienio turtas sumažėjo 21,5 mln. litų, o įsipareigojimai užsieniui sumažėjo 146,6 mln. litų. Vidaus kreditas sumažėjo 178,4 mln. litų, iš jo grynosios pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems socialinio ir sveikatos draudimo fondams sumažėjo 182,9 mln. litų, o pretenzijos privačiam sektoriui padidėjo 60,1 mln. litų.

(Mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
2002 052002 06Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS (GRYNASIS)7 513,27 638,2125,01,7
Užsienio turtas10 556,010 534,5-21,5-0,2
Įsipareigojimai užsieniui3 042,92 896,3-146,6-4,8
VIDAUS KREDITAS6 693,96 515,5-178,4-2,7
Pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems
socialinio ir sveikatos draudimo fondams (grynosios)
-420,6-603,5-182,9-43,5
Pretenzijos vietiniams valdymo organams242,1236,2-5,9-2,4
Pretenzijos nefinansinėms valstybinėms įmonėms
194,7197,93,21,6
Pretenzijos privačiam sektoriui5 825,65 885,760,11,0
Pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms
852,1799,2-52,8-6,2
PINIGAI6 678,36 771,793,41,4
Pinigai apyvartoje2 937,93 208,8270,99,2
Indėliai iki pareikalavimo3 740,53 562,9-177,6-4,7
KVAZIPINIGAI6 280,16 239,2-40,9-0,7
Indėliai užsienio valiutomis3 976,33 758,4-218,0-5,5
Terminuotieji ir taupomieji indėliai2 303,82 480,8177,07,7
KITI STRAIPSNIAI (GRYNIEJI)1 248,61 142,8-105,8-8,5

Pastaba

Pinigų apžvalga apima Lietuvos banko, komercinių bankų, užsienio bankų skyrių ir kredito unijų bei Vyriausybės grynąją poziciją Tarptautiniame valiutos fonde