Lietuvos bankas
2010-09-22
2002 m. gegužės mėn. mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) siekė 374,8 mln. litų. Palyginti su balandžio mėn., jis sumažėjo 48 mln. litų. Remiantis šių metų pirmojo ketvirčio ir balandžio bei gegužės mėnesių duomenimis, 2002 m. sausio-gegužės mėn. ESD siekė 1,2 mlrd. litų.

2002 m. gegužės mėn. mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) siekė 374,8 mln. litų. Palyginti su balandžio mėn., jis sumažėjo 48 mln. litų. Remiantis šių metų pirmojo ketvirčio ir balandžio bei gegužės mėnesių duomenimis, 2002 m. sausio-gegužės mėn. ESD siekė 1,2 mlrd. litų (2001 m. sausio-gegužės mėn. - 979,5 mln. Lt). ESD sumažėjimą gegužės mėn. (pagal atskirų veiksnių įtaką) lėmė sumažėjęs užsienio prekybos balanso deficitas ir padidėję teigiami paslaugų ir einamųjų pervedimų balansai.

Prekių eksportas 2002 m. gegužės mėn., palyginti su balandžio mėn., padidėjo 6,5 procento, o palyginti su praėjusių metų gegužės mėn., - 5 procentais. Prekių importas (skaičiuojant f.o.b. kainomis) padidėjo atitinkamai 4,1 ir 19,1 procento.

Palyginti su šių metų balandžio mėn., gegužės mėn. paslaugų eksportas padidėjo 14,3 procento, o paslaugų importas - 14,6 procento. Paslaugų eksporto padidėjimą daugiausia lėmė, daugiau kaip ketvirtadaliu padidėjusios kelionių pajamos. Palyginti su 2001 m. gegužės mėn., paslaugų eksportas ir importas padidėjo atitinkamai 10,4 ir 7,7 procento. Šių metų gegužės mėn., palyginti su balandžio mėn., teigiamas paslaugų balansas padidėjo 19,2 mln. litų, o palyginti su 2001 m. gegužės mėn., - 20,5 mln. litų.

2002 m. gegužės mėn. šalies ūkio subjektų išmokėti dividendai nerezidentams už jų investicijas Lietuvoje siekė 32,9 mln. litų, o palūkanos už valstybės vardu gautas paskolas - 32,2 mln. litų. Palyginti su balandžio mėn. minėtos išmokos padidėjo 52,7 mln. litų. Tuo tarpu išmokėtos palūkanos už euroobligacijas sumažėjo 46,7 mln. litų.

Kapitalo ir finansinės sąskaitos balansas gegužės mėn. buvo teigiamas ir siekė 90,9 mln. litų. Neįskaitant oficialiųjų tarptautinių atsargų, šalies ūkio subjektų užsienio turtas (finansiniai reikalavimai nerezidentams) gegužės mėn. padidėjo 107,3 mln. litų, o tarptautiniai finansiniai įsipareigojimai - 1,33 mlrd. litų.

Tokį didelį užsienio investicijų Lietuvoje srautą gegužės mėn. lėmė sėkmingai išplatinta Vyriausybės euroobligacijų emisija, už kurią buvo gauta 1,25 mlrd. litų. Šios užsienio investicijos mokėjimų balanse priskiriamos investicijų portfelio įplaukoms.

Tiesioginių užsienio investicijų srautas Lietuvoje gegužės mėn. siekė 105,1 mln. litų, o sausio-gegužės mėn. - 544,9 mln. litų ir, preliminariais duomenimis, 40,8 mln. litų buvo mažesnės nei atitinkamo 2001 m. laikotarpio tiesioginių investicijų srautas.

Kitų užsienio investicijų srautas Lietuvoje (įsiskolinimo už prekes ir paslaugas padidėjimas, gautos grynosios užsienio paskolos ir kt.) siekė 69,2 mln. litų.

Lietuvos bankas gegužės mėn. iš komercinių bankų nupirko užsienio valiutos už 85,1 mln. litų daugiau negu jos pardavė, tačiau dėl privalomųjų atsargų normos sumažėjimo oficialiosios tarptautinės atsargos sumažėjo 122,2 mln. litų. Kita vertus, įplaukos, gautos už Vyriausybės išplatintas euroobligacijas, lėmė tai, kad labai padaugėjo oficialiųjų tarptautinių atsargų. Gegužės mėn. šių atsargų srautas mokėjimų balanse siekė 1,1 mlrd. litų.