Lietuvos bankas
2010-09-22
2002 m. birželio mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 8 238,3 mln. litų (2 348,6 mln. JAV dolerių arba 2 386,0 mln. eurų). Per mėnesį jos padidėjo 262,2 mln. litų arba 3,3 procento. Pagrindinė oficialiųjų tarptautinių atsargų didėjimo priežastis buvo ta, kad birželio mėnesį komerciniai bankai

2002 m. birželio mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 8 238,3 mln. litų (2 348,6 mln. JAV dolerių arba 2 386,0 mln. eurų). Per mėnesį jos padidėjo 262,2 mln. litų arba 3,3 procento.

Pagrindinė oficialiųjų tarptautinių atsargų didėjimo priežastis buvo ta, kad birželio mėnesį komerciniai bankai pardavė Lietuvos bankui bazinės valiutos 527,6 mln. litų sumai daugiau, negu nupirko. Priešingai jas įtakojo Lietuvos banko sudaryti atpirkimo sandoriai su nerezidentais, kurie sumažėjo 196,0 mln. litų, operacijos su centrinės valdžios institucijomis bei JAV dolerio kurso kritimas lito atžvilgiu.
(Mln. Lt, jei nenurodyta kitaip; laikotarpio pabaigoje)
 Oficialiosios tarptautinės atsargos
Iš visoPiniginis auksas2Specialiosios
skolinimosi
teisės

Atsargų
pozicija
TVF

Konvertuojamosios valiutos Kitos
pretenzijos
mln.
USD 
mln.
EUR1 
mln.
LTL 
mln.
LTL 
Trojos
uncijomis
(mln.)

Iš viso Grynieji pinigai ir indėliai Vertybiniai
popieriai
Išvestinės
finansinės
priemonės

Iš viso Centrinėse
pinigų
institucijose
ir TAB


Bankuose
2002 05 2 164,92 310,07 976,0224,50,186218,70,17 532,7757,5314,0443,56 775,2--
2002 06 2 348,62 386,08 238,3208,40,186206,80,17 823,01 429,2264,71 164,56 393,8--
2002 05 - 06
Pokytis:mln. Lt183,775,9262,2-16,1--11,90,0290,3671,7-49,3721,0-381,4--
procentais8,53,33,3-7,2--5,5-1,93,988,7-15,72,6 k-5,6--

Pastabos:

1. XEU iki 1998 gruodžio 31 d.
2. Nuo 2001 m. gruodžio auksas yra įkainojamas kartą per mėnesį paskutinę darbo dieną užfiksuotos Londono aukso kainos verte. Anksčiau auksas buvo įkainojamas kartą per metus paskutinę darbo dieną mažiausios tų metų užfiksuotos Londono aukso kainos verte, jeigu ta vertė buvo mažesnė už apskaitos vertę.