Lietuvos bankas
2010-09-22
1. Svarstyti UAB Medicinos banko inspektavimo, vykusio 2002 m. balandžio 16 d. - gegužės 14 d., rezultatai. Nutarta įpareigoti UAB Medicinos banką iki 2002 m. rugpjūčio 1 d. įvykdyti inspektavimo ataskaitoje pateiktus nurodymus šalinti trūkumus ir iki 2002 m. rugpjūčio 5 d. apie tai informuoti Lietuvos banką.

1. Svarstyti UAB Medicinos banko inspektavimo, vykusio 2002 m. balandžio 16 d. - gegužės 14 d., rezultatai.

Nutarta įpareigoti UAB Medicinos banką iki 2002 m. rugpjūčio 1 d. įvykdyti inspektavimo ataskaitoje pateiktus nurodymus šalinti trūkumus ir iki 2002 m. rugpjūčio 5 d. apie tai informuoti Lietuvos banką (toliau - LB).

2. Svarstyti Medicinos kredito unijos inspektavimo, vykusio 2002 m. balandžio 15 d. - gegužės 3 d., rezultatai.

Nutarta įspėti Medicinos kredito uniją dėl veiklos trūkumų ir pažeidimų ir įpareigoti kredito uniją iki 2002 m. rugsėjo 1 d. įvykdyti inspektavimo ataskaitoje pateiktus nurodymus šalinti trūkumus ir iki 2002 m. rugsėjo 5 d. apie tai informuoti LB.

3. Svarstyti AB banko „Snoras" inspektavimo, vykusio balandžio 3 d. - gegužės 10 d., rezultatai.

Nutarta pritaikyti AB bankui „Snoras" poveikio priemonę, apribojančią banko veiklą su didesnės turto rizikos šalyse registruotais nerezidentais.

Taip pat nutarta įpareigoti banką įvertinti inspektavimo metu nustatytus abejotinų aktyvų grupavimo trūkumus bei pašalinti kitus inspektavimo metu nurodytus veiklos trūkumus.

4. Nutarta leisti AB Ūkio banko subordinuotas paskolas (bendra suma 10 mln. Lt), gautas iš AB „Kauno tiekimas“ ir AB „Pramprojektas“, įskaityti į banko antro lygio (mažiausia trukmė - daugiau kaip 5 metai) kapitalą.

5. Nutarta leisti AB Šiaulių bankui steigti Alytaus filialą.

6. Nutarta išduoti Grinkiškio kredito unijai licenciją, suteikiančią teisę nuo kredito unijos įregistravimo dienos verstis LR kredito unijų įstatyme nustatyta veikla.

7. Nutarta pakeisti Banko veiklos riziką ribojančius normatyvus.

Šiuo sprendimu keičiamos Maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo taikymo apimtys paskoloms, kurias bankas suteikia jį patronuojančiai įmonei, kitoms šios patronuojančios įmonės dukterinėms įmonėms arba savo paties dukterinėms įmonėms.

Pakeitimai numato, kad, jeigu LB nevykdo visos finansinės grupės priežiūros, paskolos, kurias bankas suteikia jį patronuojančiai įmonei, kitoms šios patronuojančios įmonės dukterinėms įmonėms arba savo paties dukterinėms įmonėms negali viršyti 20 proc. banko kapitalo, jeigu LB vykdo visos finansinės grupės priežiūrą - 75 proc. banko kapitalo.

Taip pat nutarta patvirtinti Maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui ir didelių paskolų apskaičiavimo taisykles.

8. Svarstymas atidėtas.